ADANA; Hükümet ve patronlar ele ele vermişler gölgesini satamadıkları her ağaca kıyıyorlar

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASIN BÜLTENİ:

Bugün dünyamız çılgınca kapitalist kalkınma, büyüme histerisi altında can çekişiyor.Kapitalizm canavarı doğayı ve insanı salt kaynak olarak değerlendirdiğinden gerektiğinde onları yok etmek için gözünü bile kırpmıyor.Ülkemizde de hükümet ve patronlar ele ele vermişler gölgesini satamadıkları her ağaca kıyıyorlar.Kapitalistler daima daha çok kar hedefiyle yeni rant alanları olarak daha kolay ele geçirebilecekleri çevresel değerlerimizi hedef alarak saldırılarını sürdürüyorlar.

Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Adana da hükümetin neoliberal, çevre düşmanı politikalarından fazlasıyla nasibini almış durumda. Rant hırsıyla plansız, programsız yapılaşmış Adana’mız, hükümetin desteğiyle çevre katledilerek önü açılan inşaat sektörünün iştahını kabartıyor.

Artık her gün yeni bir saldırı ile karşılaşmak çevreciler için çok sürpriz değil. Nitekim Adana Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nin içinde yer hukumetpatronalan,yıllardır halkın belleğinde iz bırakan,hastaların ve sağlık emekçilerinin gölgesinde dinlenip huzur bulduğu en az 30 yıllık 120 ağaç,milli emlak müdürlüğü ve orman genel müdürlüğünün onayıyla katledilmek isteniyor.Ağaç katliamı, bazı ağaçların devrilme tehlikesi yarattığı ,hastane yatak kapasitesinin yetersizliği,ek bina yapma zorunluluğu gibi nedenlerle meşrulaştırılmaya çalışılıyor.Oysa bunlar ağaçların kesilmesini meşru kılamaz.Hastane içi yeşil alanlar hastanelerin en önemli bileşenlerindendir,hastaların rehabilitasyonları için olmazsa olmazlarıdır.Ağaçsız hastane eksiktir,hastanenin yeşil alanına bina yapılamaz.Sağlık bakanlığının hastane kapasitesini artırmak gibi bir düşüncesi varsa,bunu hastanenin bahçesindeki ağaçlara kıyıp yerine beton dikerek yapmamalı,yeşil alan niteliği taşımayan uygun kamu arazileri üzerinde gerçekleştirmelidir.Bununla beraber bizler kamunun Adana’da hastane yapmak için uygun arazilere sahip olduğunu da biliyoruz.

Yağma yok! Birkaç kapitalist patronun daha çok para kazanması için zaten son derece az kalmış çevresel değerlerimizin peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Onlara bu fırsatı vermemek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sürdürülebilir yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Gezi deneyimi,artık »geleceğimiz için ekolojik mücadelenin kaçınılmaz bir mücadele alanı olarak toplumsal mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu hepimize göstermiştir.

Yaşamsal değerlerimize sahip çıkacağız.

Geleceğimize sahip çıkacağız.

Bunun için suyumuzu, toprağımızı, ağacımızı, ormanlarımızı kapitalist patronlara teslim etmeyeceğiz.

Bu uğurda mücadele eden herkese bin selam olsun. 12.06.2014

ADANA ÇEVRE PLATFORMU, ADANA TABİP ODASI,

TMMOB ADANA İKK, SES ADANA ŞUBE , EĞİTİM-SEN ADANA ŞUBE

Kurumlar Adına

Oğuz Can Eren

Eğitim Sen Adana Şube Çevre Platformu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]