Yaşamın her alanında güncel, toplumsal siyasal ve ekonomik olayların ve sorunların sosyal hizmetleri ilgilendiren yakıcı bir boyutu her zaman olmuştur. Bu devasa boyuttaki sürece yetişememişken, son süreçte sosyal hizmet kuruluşları ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadıkları alt üst oluşla birlikte olup bitene seyirci kalmak mümkün değildir. Genel Merkez bünyesinde oluşturulan Sosyal Hizmetler Çalışma Grubunun, bir amacı da bu alt üst oluş karşısında sürekli olan mücadele programının oluşturulmasına katkı sunmaktır. Sosyal politikalar ve bununla şekillenen sosyal hizmet alanında yaşanılan sorunların sadece bu alanda çalışan sosyal hizmet emekçilerini ilgilendirmediğini, hizmet alan toplumun yoksul, ezilen, dışlanan, sömürülen, yok sayılan halkları ve ötekileştirilenlerini de ilgilendirdiğinin bilinci ve sorumluluğu ile çalışmaları başlatılmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de genelde sosyal politika ve özelde ise sosyal hizmet alanında geliştirilen teori ve uygulamaları tarihsel süreci ile birlikte inceleyerek Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının; sosyal hizmet ve sosyal yardımlar alanında savunacağı kavramsal ve kuramsal yaklaşımların çerçevesinin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla planlanan çalıştaylardan ilki 12 Nisan 2014 Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay başlıkları üzerine dört oturum yapılmıştır. Çalıştay sonuç bildirgesi kapsamında SES 8. Olağan Genel Kuruluna sosyal hizmetler alanı ile ilgili önergeler hazırlanması ve MYK’ya sunulması konusunda karara varılmıştır. Çalıştay programı ektedir.

sosyalhizmetcalistay1

sosyalhizmetcalistay2

sosyalhizmetcalistay3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]