DİSK/SOSYAL İŞ VE SENDİKAMIZ İLE ÇALIŞANLARIMIZIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

DİSK/Sosyal İş Sendikasına ILO sözleşmesini baz alarak üye olan çalışanlarımızın Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlanarak imzalandı.

KESK Genel Başkanı Lami ÖZGEN, DİSK Genel Başkanı Kani BEKO, sendikamız Genel Başkanı Çetin ERDOLU, MYK üyelerimiz, Sosyal İş Genel Başkanı Metin EBETÜRK,Sendikal haklar ve uluslararası sözleşmeler alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr Mesut Gülmez, Sosyal İş tis2014-2Sendikası Merkez ve Ankara Şube Yöneticileri ve Uzmanları, İHD Genel Başkanı Öztürk TÜRKDOĞAN, genel merkez çalışanlarımız ve Sosyal İş İşyeri Temsilcilerimizden İsa SOYTEKİN katıldı.

Törende DİSK Genel Başkanı Kani BEKO; mevcut yasayla 5 milyon emekçinin sendikalı olmasına rağmen toplu sözleşme imzalayamadığını belirterek yasanın kaldırılmasına karşı DİSK ve diğer konfederasyonlarla beraber mücadele ettiklerini söyledi. Beko, yasanın AKP’ye yakın sendikaları bile rahatsız ettiğinin altını çizdi.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise esprili bir dille “ilk defa DİSK ile masanın farklı tarafındayız” diyerek başladığı konuşmasında AKP’nin işçiler için çıkardığı yasalarda grev ve toplu iş sözleşmesi hakkını sınırlandırdığını belirtti. Özgen, hükümetin yetki barajı konusundaki engellemelerini tanımayacaklarını ifade etti. İki kardeş konfederasyon arasında imzalanan toplu sözleşmenin önem ve anlamını vurgulayan Özgen, SES emekçilerinin yetki engeline rağmen imzaladıkları bu toplu sözleşmenin emsal teşkil edeceğini söyledi.

Genel Başkanımız Çetin Erdolu, emek alanında diğer emekçilere ve sendikalara örnek olacak bir toplu sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Sosyal İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ise yaptığı konuşmada 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın işkolu barajı, işletme barajı ve yetki sisteminin, ILO Sözleşmeleri başta olmak üzere Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek yasaların uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi, sendikal yasak ve barajların kaldırılması için mücadele ettiklerini söyledi. Ebetürk bu sözleşmenin sadece işçi sendikaları değil kamu emekçileri sendikaları bakımından da, sendikal baraj ve yasakların aşılması ve evrensel sendikal hakların doğrudan uygulanması bakımından önemli bir aşamayı temsil ettiğini belirtti.

Sendikal haklar ve uluslararası sözleşmeler alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr Mesut Gülmez konuşmasına Sendikal hakların bütün olarak ele alınması gereken temel insani haklardan biri olduğunu vurgulayarak başladı. Toplu sözleşme yapan tarafların hangi şartlarda toplu sözleşme yapacaklarına kendilerinin karar vermesi gerektiğini ifade eden Gülmez, İLO sözleşmelerinin temelinde yatan kavramın “özgür irade” kavramı olduğunu söyledi. Gülmez, Dünya ve Türkiye işçi hareketinde önemli tarihsel dönemeçler olduğunu ifade ederek, “bu gün imzalanan bu sözleşme de İşçi Sınıfı açısından önemli bir tarihsel dönemeçtir” dedi.

Konuşmaların ardından Toplu İş Sözleşmesi taraflarca imzalandı.

 

tis2014-1

tis2014-3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]