Ortadoğu da sürmekte olan savaş can almaya, milyonlarca insanı mağdur etmeye devam ederken benzeri bir faşist uygulama da Mısırda 529 kişiye 20 dakikalık bir duruşma sonrasında hükme bağlanan uyduruk bir bahaneyle idam kararı verilmiş olmasıyla sürmektedir.

Ortadoğu da iç savaşlar şeklinde sürmekte olan trajedi can almaya, mağduriyetler yaratmaya devam etmektedir. Milyonlarca insanın doğrudan idaminsaliksucuduretkilendiği bu savaşlar yüzünden can kayıpları, zorunlu göçler, toplu katliamlar, insanlık onurunu alt üst eden işkenceler, tecavüzler, çocuk ölümleri tüm dünyanın gözü önünde yaşanmaya tüm hızıyla devam ederken Emperyalist güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda bu savaş ortamını sürmesi için çabaladığı da herkesin malumudur.

Son yıllarda İran rejimi tarafından sık sık Kürtler üzerinde tüm dünya kamuoyunun önünde faşistçe uyguladığı idam kararları karşısında birçok çevrenin ve dünya kamuoyunun susmak dışında hiçbir işlev sahibi olamaması zaten bu coğrafyalarda sürdürülmekte olan faşist yönetimsel uygulamaların vardığı noktayı gözler önüne sermektedir.

Mısırda antidemokratik bir darbeyle başa gelen darbecilerin sadece 20 dakika süren adeta uyduruk bir mahkeme sonrası 529 kişi için idam kararı vermiş olması demokrasi mücadelesi yürüten hiçbir kitle tarafında kabul edilemeyecek bir zulümdür.

İdam cezasının verilmiş olması İnsan hakları Evrensel Beyannamesinin 5. Maddesinin“Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.” Maddesinin açık bir şekilde ihlalidir ve insanlık onuru adına idam cezasının uygulanmaması gerekmektedir.

Bizler batman Demokrasi Platformunun bileşenleri olarak zulüm nereden, kimden veya nasıl gelirse gelsin karşısında olacağımızı bir kez daha deklere ediyoruz. Tüm dünya kamuoyunu, Demokratik kitle örgütlerini ve duyarlı kesimleri tüm Ortadoğu coğrafyasında uygulanan idam cezalarına, insanlık dışı muamelelere, tüm bu zulümlere karşı durmaya çağırıyoruz.15.04.2014

BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU  

                                                                                                         ADINA

  Eğitim-Sen Şube Eşbaşkanı

     Aziz TURAY

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]