MUĞLA; DEVLET HASTANESİ BAHÇESİNDE AĞAÇ KESİMİNE SON!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız saat 11’e doğru Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki ağaçların kesildiğine yönelik bilgiyi alır almaz, ağaçların kesiminin durdurulmasına yönelik sürece dahil olmuş, Muğla Tabip Odası ve işkolumuzdaki diğer sendikalarla (Türk Sağlık Sen, Genel agackesim1Sağlık İş) iletişime geçilerek durum paylaşılmıştır. Ayrıca ilimizde bulunan TMMOB’a bağlı meslek odaları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, KESK bileşenleri ve işçi sendikaları durumdan haberdar edilerek hızlı bir şekilde sürece dâhil edilmiştir. Saat 17:00’de Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanarak basın açıklaması yapılmıştır.

Basın açıklamasına katılan tüm örgütler ağaçların kesimi durdurana kadar hastane bahçesinde nöbet tutma kararını almışlardır.

MUĞLA; DEVLET HASTANESİ BAHÇESİNDE AĞAÇ KESİMİNE SON!

Devlet Hastanesi bahçesinde Acil Servis Binası sol yanındaki binanın arkasında kalan 40 ağaç bu alana poliklinik yapılacağı gerekçesiyle kesilmek istenmektedir. Çevreye duyarlı bir hastanın haber vermesi üzerine farkında olduğumuz bu olaya müdahalemizle ağaç kesimi şimdilik durdurulmuştur. Bizler yetişene kadar çoğu zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 15 ağaç kesilmiştir. Zeytin, İncir, Çatalpa, Fıstık Çamı, Karaselvi ve Kızılçam’dan oluşan 20 ile 60 yaş arasındaki diğer ağaçların kesilmemesi ve bu ağaç katliamının durdurulması için tüm Muğlalıları Devlet Hastanesi bünyesindeki ağaçlara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Şehir içinde kalan ve kışın kömür yakılması nedeniyle havası genelde kirli olan Muğla’mızda şifa merkezi olması gereken hastanemizde bol oksijene ve bundan dolayı daha çok ağaca yer verilmesi gerekirken mevcut ağaçların kesilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bizler bu ağaç katliamına izin vermeyeceğimizi ve mücadelemize bu projeden vazgeçilene kadar devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

08-04-2014

Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaçların kesimine son!

İnsan, doğa ve emek için yaşasın dayanışmamız.


agackesim2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]