Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Hekimlerinin GREV’i tüm taleplerin kabul edilmesiyle ara verildi.Asistan Hekimler kabul edilen taleplerin takipçisi olacaklarını açıkladı. 3 Mart 2014 Pazartesi Hastane bahçesinde basın açıklaması yapıldı.

Okunan basın açıklaması şöyle:

Basına ve Kamuoyuna,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak hastanemize asistan hekim alınmamasından dolayı iş yükümüzün günden güne daha da artıyor olması nedeniyle önce hastane yönetimi ile görüşerek, asistangrevaradaha sonra dilekçeler vererek, sonrasında da basın açıklaması yaparak sorunlarımızı dile getirmiştik. Ancak bu sorunlarımıza çözüm bulunmaması ve 2014 TUS İlkbahar Dönemi başvuru kılavuzunda önceki TUS’ta olduğu gibi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi adına hiç kadro açılmaması ve Katip Çelebi Üniversitesi’ne açılan kadroların eğitim almamızı sağlayacak, iş yükümüzü azaltacak sayılardan çok uzak olması nedeniyle, hastanedeki tüm asistan hekimler olarak önceden belirttiğimiz şekilde 19.02.2014 tarihinden itibaren iş bırakma kararı almıştık.

O günden bu yana her sabah hastane bahçesinde toplandık, güne hipokrat andı ile başladık. İş yoğunluğundan dolayı alamadığımız eğtimleri birbirmize verdik. Bir arada ve yan yana durmayı öğrendik. Diğer hastanelerdeki asistan hekim arkadaşlarımızdan onlarca destek mesajı aldık. Bugün 9. günümüz.

Bu süreçte hastane yönetimiyle ve bakanlık yetkilileriyle görüşmeler gerçekleşti. Bizim esas talebimiz asistan hekim kadrosunun açılmasıdır. Hastanemize asistan hekim alımının artık YÖK tarafından belirlendiği ifade edilmiştir. 6 Mart’ta yapılacağı ifade edilen Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda bu konunun yeniden görüşülmesi ve hastanemize tıpkı eskiden olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından kadro verilmesinin değerlendirilmesi sayemizde gündeme gelmiştir. Bu konudaki mücadelemiz devam edecektir.

Asistan hekimlerin iş yükünün azaltılması ve eğitim araştırma hastanesinde bulunmalarının temel nedeni olan uzmanlık eğitimlerinin düzenlenmesi ile ilişkili yapılmasını talep ettiklerimiz 28.02.2014 günü İzmir Kamu Hastaneler Birliği Güney asistangrevara2Bölgesi Genel Sekreteri, Hastane Yöneticisi, Başhekim ve Başhekim Yardımcıları’nın da bulunduğu görüşmede kabul edilmiştir. Kabul edilen taleplerimiz şöyledir :

1) Acilen ek asistan hekim kadrosu açılmasının sağlanması için gereken görüşmeleri devam etmesi

2) Bu eylem sürecinin bitiminde itibaren eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde haftada en az yarım gün olacak şekilde planlanması

3) Polikliniklerde asistan hekimlerin tek başlarına hasta bakmamasının, eğitim kadrosundan 1 kişi ve asistan hekimlerden 1 kişi birlikte olacak şekilde birlikte poliklinik yapmalarının sağlanması

4) Asistan hekimlerin nöbet sayılarının kıdeme göre düzenlenmesi ve sabitlenmesi

5) Konsültasyon kabul etme ve sonuçlandırma yetkisinin mesai saatleri ve nöbet şartlarında asistan hekimlerde olmaması, probelde (hastane bilgi sistemi) bu yetkinin asistan hekimlerden alınması

6) Yıllık izinlerin tam olarak kullanılmasının sağlanması

7) Asistan hekimlerin iş yükünü arttıran rapor çıkarma (ilaç, istirahat, doğum raporu vb) vb işlemler için tıbbi sekreter sağlanması, temel bilimlerde gerekli sağlık teknisyen ekibinin sağlanması, kliniklerde ve polikliniklerde hekimin yapması gerekmeyen işler için hekim dışı sağlık çalışanı alınmasının sağlanması

8) Acil servis öncelikli olmak üzere hastane şartları doğrultusunda uzman hekim açığının kapatılması

9) Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısına 4 asistan hekimin katılması, Sağlık Bakanlığı ile ek kadro talebi ile ilgili görüşmenin ayarlanması

10) Asistan hekim sayısından bağımsız olarak klinik içi ve dışı rotasyon sürelerine ve zamanına uyulmasının sağlanması (her kliniğin çekirdek eğitim programına uyulmasının sağlanması)

11) Asistan hekim sayısı azlığı nedeniyle uzmanlık sınavına girişlerin ertlenemesinin ve asistan hekimlere yetersizlik verilmesinin önüne geçilmesi

12) Akademik kurul ve hastane içi toplantılarda asistan hekim temsilcilerinin bulunması

13) İş yükü bizimle eşit olan yabancı uyruklu asistan hekimlerin nöbet ve döner sermaye ödemelerinin iyileştirilmesi

14) 2013 yılının ortasından itibaren azalan ve son aylarda sıfır olan ek ödemelerimizin bu aydan itibaren dapıtılabilecek miktarın %100’den ödenmesinin sözünü aldık.

Bu taleplerin sürdürülebilirliğinin denetlenmesi amacıyla her ay döner sermaye komisyonu toplantısından sonra en geç bir hafta içinde İzmir Kamu Hastaneler Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreteri, Hastane Yöneticisi, Başhekim ve asistan temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı yapılması da kabul edildi.

Bu talepler Sağlık Bakanlığı’nın genelgelerine ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne uygun taleplerdir. Bugüne kadar asistan hekimlerin bu koşullara uygun çalışmıyor olması yanlıştır ve yasalara aykırıdır.

Taleplerimizin kabul edilmiş olması nedeniyle iş bırakma eylemimize bugün öğleden sonra itibariyle ara verdiğimizi ancak kazanımlarımızın aylık toplantılarla takipçisi olacağımızı ve hak kayıplarımız olması durumunda yeniden biraraya geleceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.  

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]