Gezi Parkı eylemleri sürecinde Kırklareli’nde gerçekleştirilen çeşitli basın açıklamaları ve protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava gezidavasi2açılan ve aralarında Kırklareli SES Şube yöneticilerimizin ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yargılanmasına 21 Şubat 2014 tarihinde başlandı.

Kırklareli 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Genel başkanımız Çetin ERDOLU ve İstanbul şube avukatımız, ve çok sayıda temsilci ve üyelerimizin katıldığı davaya,TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet Özçelik ve siyasi parti, kitle ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

Kırklareli ses şube yönetici ve üyelerinin yanında Tabip Odası yöneticileri ve çalışanlarının da yargılandığı davalarla ilgili reddi hakim talebinde bulunulması üzerine duruşma 7 Nisan 2014 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası Kırklareli halkı, sendika, siyasi parti, kitle ve meslek örgütü temsilcileri Kırklaeli Adliyesi’nden Dingiloğlu Parkı’na yürüdü ve burada bir basın açıklaması yapıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]