MERSİN; ANGARYA ÇALIŞMAYA, SAĞLIKTA ŞİDDETE VE PERFORMANSA KARŞI 14 MART’TA İŞ BIRAKIYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

             Sağlıkta Yıkım Politikalarının başladığı günden bu yana nitelikli bir sağlık ortamından uzak, hastaneleri işletme, hastaları müşteri, çalışanları köle olarak gören bir ortam ile karşı karşıyayız.

            Çoğu hastanede ayda 300 saate yaklaşan mesai süresi, her an şiddetle karşılaşma tehlikesi ve insanca yaşayabilecek bir ücret angaryacalismayason1politikası olmadığı için performans uğruna gece gündüz çalışan sağlık emekçileri…

            Hükümet aracılığı ile sağlık çalışanını düşman olarak, robot olarak algılayan ve hakaret ederse, şiddet uygularsa işlerin düzeleceğini düşünen, polikliniklerin paralı olması nedeniyle acillere yığılan hastalar ve hasta yakınları…

            İşte son 11 yılın sağlık politikaları nedeniyle hastanelerden, ASM’lerden; çalışan ve hasta manzaraları…

            Ne yazık ki bugün açısından sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık kurumlarından olumlu bir haber vermek mümkün değil. Angarya çalışma, iş güvencesinden yoksun çalışma, emekli olurken gelir güvencesinden mahrum olmak da yukarıda saydığımız temel sorunlarımızın tuzu biberi.

            Oysa AKP iktidarı sağlıkta devrim yaptığını ve halkın sağlık hizmetlerinden çok memnun olduğunu her fırsatta vurguluyor. Sağlık çalışanını insan olarak görmeyen, her türlü angarya çalışmayı prensip haline getiren, ASM’lerin tüm masraflarını hekimlerden çıkaran, bütçeden sağlığa yeterince pay ayırmayıp sağlığa halkın cebinden harcamayı son yılların en üst nokrasına çıkaran, özel hastanelerde cepten ödemeleri yüzde 200 arttıran kendileri değilmiş gibi pişkince laflar etmekten geri durmuyorlar.

            Biz sağlık çalışanlara artık bu olanlara asla sessiz kalmayacağız. Artık bu gidişata bir dur demenin vakti gelmiş ve geçmektedir.

            Bizler; hekiminden diş hekimine, hemşiresinden ebesine, sağlık teknikerinden teknisyenine, laborantına, biyologuna, diyetisyenine, sosyal hizmet uzmanına, taşeron sağlık emekçisine kadar tüm Sağlık Çalışanları olarak üzerimize yıkılan iş yükü nedeniyle nitelikli bir hizmet verememekteyiz.

            Bizler; nitelikli sağlık hizmeti için uygun çalışma ortamı ve koşulları, insanca çalışma ortamları, angarya yerine tanımlı çalışma saatleri, işangaryacalismayason2 güvencesi, çalışırken ve emekli olurken gelir güvencesi, halkın eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için;

Sağlıkta yaşanan şiddete, performans uygulamasına, taşeronlaşmaya, angarya çalışmaya, ayda 300 saatlik mesailere ve tüm yıkım uygulamalarına karşı çıkmak için;

14 Mart’ta iş bırakacağız ve polikliniklere girmeyerek alanlara çıkacağız ve taleplerimizi haykıracağız.   10-14 Mart tarihleri arasında da hastalarımıza yeterli süre, yani en az 15 dakika ayırarak onlarla sorunlarımızı paylaşacağız, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü sürede hastalarımızın sorunlarıyla ilgileneceğiz.

Bizleri performans manyağı yapmak isteyenlere karşı, sağlığın ticarileşmesine ve özelleştirilmesine karşı, ASM’lerin tüm masraflarını Aile Hekimlerine yıkmak isteyenlere karşı; Kısaca Sağlıkta Yıkım Politikalarına karşı bir kez daha alanlarda olacağız, bir kez daha halkımızla birlikte sorunlarımızı paylaşacağız.

Tüm hastaları, hasta yakınlarını ve halkımızı 10-14 Mart tarihleri arasında hekimlerle sorunlarını paylaşmaya, 14 Mart’ta alanlarda bizlerle birlikte omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. 02.03.2014

 

     MERSİN SAĞLIK HAKKI MECLİSİ

  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]