Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU, partisinin Kütahya Seçim çalışmasına Ambulans Helikopterle gidiyor.

Sağlık Bakanı, 17 Mart 2014 günü partisinin Kütahya seçim çalışması için Ambulans Helikopter’le gitmiş, bu olay twitter hesabı üzerinden duyurulmuş, tepki çekince de “Sağlık Yatırımları”nın yerinde incelenmesi kılıfına sokulmuştur.

Van’ın bir köyünde karla kapalı yollar nedeniyle babasının sırtında çuvalla taşınan, bu nedenle de yaşamını yitiren üç yaşındaki Muharrem’i akla getiren bu olay , AKP’nin seçim çalışması için her türlü imkanı kullandığını göstermektedir.

Ambulanslarla Suriye’ye silah taşınması, Suriye sınırına komşu illerde ambulansların sınır ötesine geçerek El Kaide militanları ve yaralılarını taşıması akıllardayken, bu konuda hiçbir açıklama yapılamazken, böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez. Bu olay, hükümetin Devlet olanaklarını nasıl pervasız bir şekilde kullandığını göstermektedir.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlığı hak olmaktan çıkarıp, parası olmayanın hizmete ulaşamadığı bir hizmet haline getiren, sağlık hizmeti üzerinden sermayeye kaynak aktaran anlayıştan beklenen de budur.

Sağlık Bakanı’nı bu konuda açıklama yapmak, TBMM’ni konuya yönelik girişimlerde bulunmak, Cumhuriyet Savcılarını da Muharrem’i taşımadığı için ölmesine neden olan ama seçim çalışması için Ambulans Helikopteri kullanan Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatması için çağrıda bulunuyoruz. 18 Mart 2014

 

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]