7.MTK’da alınan karar gereği farklı bölgelerde farklı başlıklarla kadın çalıştayları gerçekleşti. Bunlardan biri olan Çalıştayımızın konusu “Muhalif mücadelelerde Kadın, sendika ve kadın”. Diyarbakır da gerçekleşen çalıştaya Şırnak, Mardin, Urfa, Van, Hakkari, Batman illerinden kadın sekreterleri ve aktivistlerin yanında Genel Merkez Yönetim kurulundan Bedriye Yorgun ve Aslıhan Han Özkan’ın katıldığı 28 kadın arkadaş katılım sağladı.

İlk oturumun sunumunu daha öncede kadın çalışmaları yürütmüş olan Berfin Abdaloğlu yaptı. Sunum daha çok TC’nin kuruluşundan itibaren kadincalistayülkede mevcut kadın hareketlerinden ve farklı alanlarda yürütülen mücadelelerde kadının etkinliği ve kadına bakış açısına ilişkin kısa bir özet niteliği taşıyordu.

Öğleden sonra SES Diyarbakır şube başkanı Hülya ALÖKMEN UYANIK’ın ülke koşullarında kadınların sendikalardaki durumu ve bakış açısına ilişkin bir sunum oldu. Özellikle şube kongrelerinin de yakın olduğu bir dönemde Kadınların sendikalardan neden uzak olduğuna ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar ortaya konulup katılımcıların bu konuda düşünceleri alındı. Sendikaların bugüne kadar ne gibi çalışma yürüttüğü tüzüksel ne gibi tedbirler aldığı, kotanın buna katkısı ve eşbaşkanlık sisteminin sendikalarda nasıl hayat bulacağına ilişkin tartışmalar yürütüldü.

Genel Merkez yöneticimiz Aslıhan Han Özden’in son kadın istihdam paketi, yasalarda kadın çalışanlarının durumu ve sendikalarda kadınların durumuna ilişkin sayısal bilgiler sundu.

Son Oturumda kadınları sendikalara daha fazla nasıl katabilme, sendikalarında kadınlar açısından önemli bir mücadele alanı olduğunu gösterme anlamında nasıl çalışma yürütülebilinir konularında katılımcı arkadaşlardan görüşler alındı. Özellikle sahada çalışan kadın arkadaşların günlük yaşadıkları sorunları kendi deneyimlerinden aktarması ve farklı işyerlerin yaşadığı farklı sorunları paylaşması çözüm önerilerinde önümüzü açmıştır.

*Sendikaların kadın mücadelesine katkısı olabilmesi için emekçiler arasında da ciddi bir bilinçlendirme çalışmasının nasıl yapılabileceği,

*Sendikaların kuruldukları günden beri aslında erk ve iktidar temelli örgütlendiğini ve bunun değişmesi için kadın cephesinden ne gibi çalışmalar yürütüleceği,

*Dünyada ve ülkemizde yaşanan sendikal tıkanıklığın günümüz koşularında nasıl aşılabileceği ve bunu kadınların nasıl yürütebileceği,

* Değişen çalışma koşullarının ve yeni mevzuatların sanki kadının lehineymiş gibi sunulup kadının daha fazla aile ve eve hapsedilme olduğu konusunda kadınlara nasıl bir çalışma yürütülmesi,

*Kreş, doğum izni, süt izni gibi hakların sadece kadınlar üzerinden tartışılması kadınlar aslında ne kadar katkısının olabileceği,

Bu maddeler çerçevesinde tartışmalar yürütülmüş, şube kongreleri ve genel merkez kongresinde bu konulara ilişkin kararlaşmalara ulaşmak için çalışma yürütülmesi konusunda hemfikir olunmuştur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]