ADANA; HESAP SORAN BİR TOPLUM VE HESAP VEREN SİYASET ÇAĞRISI

Facebook
Twitter
WhatsApp

 Demokrasi özü itibari ile bir hesap sorma ve hesap verme kültürüdür. Ne yazık ki Türkiye siyasetinde hesap sorma ve hesap verme alışkanlığı yeterince yerleşmemiştir. Özellikle siyasetin finansmanı konusunda şeffaflıktan kaçınmanın son hesapverensiyasetderece ağır bedelleri ortaya çıkmaktadır. Siyasetin toplumsal faydaları gözetmekten çok kolay kişisel çıkar elde etme aracına dönüştüğü algısı oldukça yaygın bir genel kabule dönüşmüştür.

Bu nedenle siyasetin hak ettiği toplumsal güveni kazanabilmesi için 30 Mart seçimleri tarihi bir fırsat sunmaktadır. Siyasi partilerin seçim kampanyalarını nasıl finans ettikleri yönünde kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapmaları, toplumda ciddi bir beklentiye dönüşmüştür.

Yerel yönetimlerde karar süreçlerinin demokratikleşmesi ve bütçe şeffaflığının sağlanması, seçim kampanyası ile başlar. Yerel seçimlerde yarışan partileri seçim kampanyalarının maliyetini nasıl karşıladıklarını açıklamaya, yurttaşlarımızı da oy kullanırken duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Aynı şekilde göreve talip olan Belediye Başkanlarını mal varlıklarını açıklamaya çağırıyoruz.

Siyasetteki kirlenme, yozlaşma ve güven bunalımının aşılabilmesi için hesap veren bir siyaset ve hesap soran bir toplum çağrısı yapıyoruz.

Sivil toplum, odalar, meslek örgütleri, medya ve doğrudan yurttaşların denetimine açık bir kent yönetimi için herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. 24.03.2014

 

                                                                                                                Tekin MÜJDE

SES Adana Şb. Başkanı

KESK Dönem Sözcüsü

 

KESK – DİSK   – TMMOB – ADANA TABİP ODASI – DEV SAĞLIK İŞ

Pirsultan Abdal

Alevi Kültür Dernekleri

Vartolular Derneği – ANADOLUDER

Adana semt pazarcılar esnaf odası 

Adana tatlıcı pastacılar esnaf odası 

Adan kahveciler kıraathaneciler esnaf odası 

Adana inşaatçılar ustaları esnaf odası 

Adana galericiler esnaf odası

Adana yağlı boyacılar esnaf odası 

Adana lokantacılar esnaf odası 

Adana minibüsçüler esnaf odası 

Adana bakkallar bayiler esnaf odası

Adana eski elbiseciler esnaf odası 

Adana kabzımallar esnaf odası

Adana fırıncılar odası 

Adana kasaplar esnaf odası 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]