HAKKARİ; SAĞLIKTA ŞİDDETE HER KOŞULDA HAYIR DİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

      Sağlık alanında son yıllarda artan şiddet olayları sağlık emekçilerinin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilemiş ve mesleki anlamda görevlerini icra etmede ciddi sorun yaşatmıştır. Kamu ve özel ayrımı gözetmeksizin her düzeydeki sağlık kurumunda her düzeydeki sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Bu olaylar Gaziantep, Kocaeli, sagliktasiddetehayirBaşkale ve ülkenin her tarafında gerek kamu çalışanı gerek halkın  farklı kesimlerinden bu yönlü şiddet pratiği uygulanmaktadır bakanlığımız bu yönlü her ne kadar tedbir amaçlı önlemler geliştirmeye çalışmışsa da (hapis cezası) bu önlemlerin gerçekçi olmadığı ve sorunu gidermediği bu konunun toplumda STK ve DTÖ desteği alınarak halk ve tüzel kişilikler için bilinçlendirme faaliyetleri başlamalıdır.                     

        Son olarak 20.02.2014 tarihinde Hakkari devlet hastanesi kadın hastalıkları ve doğum servisi emniyet mensupları tarafından görevli sağlık çalışanlarına ve çalışan temizlik personeline psikolojik şiddet uygulamış, girilmemesi gereken servise birden fazla emniyet mensubu SİLAHLI şekilde girip burada emek veren personele psikolojik şiddetle mobing uygulamıştır. Aynı zamanda  korku ve baskı altına alınıp tehdit edilmiştir. Ülkemizin her yerinde bu yönlü şiddet uygulanmışsa bile güvenliğimizden sorumlu böyle bir kurumun mensuplarının bu şekil şiddet pratiğine sahip olması durumun vahametini ortaya koymuştur                        

     Gelişen durum üzerine KHB Genel sekreterliğine gidilmiş durum hakkında kurumsal tepki verilmesi gerekliliği bildirilmiştir.

       Ayrıca belirtmekte yarar gördüğümüz husus biz sağlık emekçileri hiçbir ayrım gözetmeksizin tedavilerimizi yaptığımızı samimiyetle belirtiriz.

Durum karşısında SES HAKKKARİ Şubesi olarak bu durumu kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Yaşanan olayı kınadığımızı belirtiyor her statüden sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz, başlatılan hukuksal girişimin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Bir kez daha beyan ediyoruz ki TÜRKİYE’nin hiçbir yerinde şiddete sessiz kalmayacağımızı ve sağlık emekçilerinin yanında olacağımızı ve asla müsamaha etmeyeceğimizi deklere ediyoruz, SAĞLIKTA ŞİDDETE HER KOŞULDA HAYIR DİYORUZ ve yetkilileri tedbir almak üzere göreve davet ediyoruz.

                                                                            

                                                                               SES HAKKARİ ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]