ANKARA; YALAN, TALAN, ZORBALIĞA HAYIR

KESK Ankara Şubeler Platformu Yalana, Talana, Zorbalığa, AKP’nin karanlığına karşı 25.12.2013 günü saat 18.00 de Kızılay Güvenpark’ta Mum yaktı. KESK ve çeşitli Demokratik Kitle Örgütü ve Siyasi Partilerin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, yolsuzluk

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]