İSTANBUL AKSARAY; 2014 Bütçesi ile Kamu Emekçileri Sefalete Mahkum Ediliyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türkiye, 2014 bütçesi ile bir kez daha halkın ödediği vergilerin arttırılarak otomatiğe bağlandığı, askeri ve güvenlik harcamalarının belirgin bir şekilde arttığı, asgari ücretlilerin, işçilerin ve kamu emekçilerinin en temel ekonomik, sosyal haklarının ve insanca yaşam taleplerinin göz ardı edildiği bir bütçe ile karşı karşıya bırakılmıştır.  

2014 Bütçe ödeneklerinde en fazla pay 112 milyar 499 milyon lira ödenek ile Maliye Bakanlığı’na ayrılmasına rağmen, kamu hizmetlerinin butce2013-1yürütülmesinde en çok emeği olan, ülkenin dört bir yanında hastanelerde, okullarda, vergi dairelerinde fedakarca çalışan kamu emekçilerinin ücretleri yıllardır açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir şekilde bırakılmış ve böylece yaşamaya mahkum edilmiştir.

Toplusözleşmenin tek kazananı AKP Hükümetidir!

Bu yıl Memur Sen ile hükümet arasında yapılan toplusözleşmenin tek kazananı AKP hükümeti olmuştur. 2,5 milyon kamu emekçisinin 1,5 milyonu için brüt 175 liralık zam, net 125 TL olarak maaşlara yansıyacaktır. Bu rakamın oransal karşılığı hükümetin ilk teklif ettiği toplam yüzde 6’lık zammın ancak yarısına ulaşmakta, çok sayıda kamu emekçisi için yıllık bazda yüzde 3 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda bir artış anlamına gelmektedir. Memur Sen tarafından “müjde” olarak ifade edilen söz konusu zam miktarının yılın ikinci yarısından itibaren vergi dilimi uygulaması ile elimizden alınacak olması, kamu emekçilerinin satın alım gücünü daha da düşürecektir.

Bilindiği gibi, AKP hükümeti tarafından “eşit işe eşit ücret” iddiası ile 666 Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılmıştır. Bu kararname ile kamuda yönetici ve üst düzey kamu görevlilerinin ücretlerinde ciddi artışlar yapılırken, öğretmenler olmak üzere, akademisyenler, sağlık emekçileri gibi toplam sayısı 1,5 milyonu bulan kamu emekçilerine hiç bir ek ödeme yapılmamıştır.

2014 yılı maaş artışı geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyona endeksli olarak belirlenmediği için önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 6’dan fazla çıkması durumunda kamu emekçileri 2014’te reel anlamda ciddi gelir kaybı ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’nin mevcut ekonomik göstergeleri, önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyon ve faiz oranlarında belirgin bir artış olacağını göstermektedir.

Güvencesizlik ve angarya çalışma artacak

2014 bütçesi ile kamu istihdamında belirgin bir daralmaya gidilmesi kararı alınmıştır. 2013 yılı içinde bugüne kadar 134 bin yeni kamu personeli alan hükümet, önümüzdeki yıl alacağı memur sayısını yaklaşık yarı yarıya azaltarak 74 bine düşürmeyi ve personel dışındaki kamubutce2013-2 harcamalarında da kısıntıya gitmeyi planlamaktadır.

Kamuda esnek çalışma ve performans değerlendirme uygulamalarının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak alınan bu kararın, 2014 yılında kamu emekçilerini angarya işlerde ve daha yoğun çalıştırmayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Sağlıkta hekim, hemşire ve sağlık personeli açığının had safhaya ulaştığı bir dönemde alınan bu karar. Bizlerin 2014 yılında resmen köleci çalışma koşulları ile karşı karşıya kalacağımızı göstermektedir.  

Bütçe gelirlerinde en fazla pay sahibi olan emekçilerin ekonomik ve sosyal taleplerini karşılamak, sağlık ve sosyal güvenlik hakkından ayrımsız bir şekilde yararlanmak bir tarafa, 2014 bütçesinden halkın temel ihtiyaçlarına ayrılan paylarda herhangi bir somut artış söz konusu değildir.

Taleplerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz

2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme ile kamu emekçileri bir kez daha kandırılmış, başta sağlık emekçileri olmak üzere, kamu emekçilerinin acil çözüm bekleyen talepleri bir kez daha göz ardı edilmiştir. Toplusözleşme süreci teknik olarak tamamlanmış olmasına rağmen, ekonomik-demokratik taleplerimiz güncelliğini korumaktadır. Bunun için;

¨      Başta insanca yaşayacak ücret talebimiz olmak üzere, bugüne kadar yaşadığımız ekonomik mağduriyetler giderilmeli, son 11 yıl içinde satın alım gücümüzdeki azalmayı telafi eden adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır.

¨      Kamuda her türlü esnek, kuralsız ve angarya çalışma uygulamalarına son verilmeli, performans değerlendirme ve rotasyon uygulamalarından tamamen vazgeçilmelidir.  

¨      Ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı, vergi dilimi uygulaması sabitlenerek, ücretlerde yaşanan erimenin önüne geçilmelidir.

¨      Kamu emekçilerinin grevli toplusözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, gerçek bir toplusözleşme düzenin yaratılması sağlanmalıdır.

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

İSTANBUL AKSARAY ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]