Çünkü her gün daha yoğun çalışıyor, daha fazla hasta bakıyor, şiddete uğruyor, yaşamımızı kaybediyor, mesleki saygınlığımızı yitiriyor, daha fazla yıpranıyor ama bir türlü emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

istaksarayisbirakmakasim2013-1Her ay sabit ek ödemenin üstünde ne kadar fark alacağımıza bakıyor, dağıtılan ek ödemelerin üstüne çıkamıyor, ya da cüzi oranlarda çıkıyoruz. Performansla birlikte yoğun çalışmaktan; eve ailemize vakit ayıramaz hale getirildik. Meslek hastalıkları; bacak, bel, sırt ağrılarımız arttı.

Emeğimizin karşılığını istiyoruz!

Emeğimizin karşılığını vermemek için hastane zarar ediyor, tasarruf tedbirleri uyguluyoruz diyerek bizi buna alıştırmaya çalışıyorlar. Buna razı olmayacağız!

 

 

ÖFKELİYİZ!

Yıllardır sağlık çalışanları olarak maaşlarımız düşük tutularak, ek ödeme, döner sermaye, performans gibi güvencesiz ücretlere mahkum ediliyoruz. Maaş dışında verilen bu ücretler emekliliğimize sayılmayarak emekli olduğumuzda hem emekli ikramiyemiz hem de emekli maaşımız kuşa dönüyor.

Yıllardır ek ödemelerin maaşlara ve emekliliğe yansıtılması ile insanca yaşayacak temel ücret için verdiğimiz mücadele sürerken toplusözleşme taleplerimiz arasında KESK olarak bu talebimizi olmazsa olmaz olarak ortaya koyduk. Ancak kamuoyunun da bildiği gibi hükümet yanlısı sendika Memur Sen bu talebi toplusözleşme masasında dillendirmediği gibi, kamu emekçilerinin tüm taleplerini görmezden gelerek, yangından mal kaçırır gibi, diğer konfederasyonları da yok sayarakistaksarayisbirakmakasim2013-2 Satış Sözleşmesine imza atmıştır. Sağlık emekçileri olarak bizlerin iradesini yok sayan bu durumu kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Tüm güvencesizlerin kadroya alınması ve güvencesiz ücretlerin maaşlara eklenerek emekliliğe yansıtılmasını talebimizi buradan bir kez daha yineliyoruz.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumlarında görevli sağlık çalışanları olarak ÖFKELİYİZ!

Çünkü her gün daha yoğun çalışıyor, daha fazla hasta bakıyor, şiddete uğruyor, yaşamımızı kaybediyor, mesleki saygınlığımızı yitiriyor, daha fazla yıpranıyor ama bir türlü emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

Her ay sabit ek ödemenin üstünde ne kadar fark alacağımıza bakıyor, dağıtılan ek ödemelerin üstüne çıkamıyor, ya da cüzi oranlarda çıkıyoruz. Performansla birlikte yoğun çalışmaktan; eve ailemize vakit ayıramaz hale getirildik. Meslek hastalıkları; bacak, bel, sırt ağrılarımız arttı.

Hal böyle iken hastane yönetimi hastanenin zarar ettiğini, daha fazla çalışmamız gerektiğini, daha fazla hizmet üretmemiz gerektiğini ifade ediyor. Ancak unutulan bir şey var ki bizler sağlık hizmeti üretiyor, hastalarımızın şifa bulması için elimizden geleni yapıyoruz.

Şu unutulmamalıdır ki sağlık emekçileri olarak fabrikasyon üretim yapamayız, yapmayacağız. Nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması için elimizden geleni yapacağız.

Yine unutulmamalıdır ki bu hastane kamusal sağlık hizmeti sunan bir Üniversite Hastanesidir. Özel bir hastane değil, hele ticarethane hiç değildir.

Emeğimizin karşılığını istiyoruz! Emeğimizin karşılığını vermemek için hastane zarar ediyor, tasarruf tedbirleri uyguluyoruz diyerek bizi buna alıştırmaya çalışıyorlar. Buna razı olmayacağız!

Geçtiğimiz aylarda ek ödemelerimizin kuruşa indirilmesini kabul etmediğimizi Başhekimlikler önünde yaptığımız eylemlerle istaksarayisbirakmakasim2013-3dile getirmiştik. Yönetim tarafından bu durumun düzeltilmesi yönünde çalışma yürütüleceği söylenmesine rağmen bu ayda yine değişen bir şey olmadı.

Artık yılan hikayesine dönen bu mağduriyetimiz karşısında biz sağlık emekçilerine iş bırakmaktan başka bir şans tanımayan Üniversite yönetimine bir kez daha sesleniyoruz!

Eleman eksikliği, malzeme eksikliği, fiziki yetersizlik nedeniyle hastanenin para kazanamamasının sorumlusu sağlık emekçileri değildir!

Bu nedenle yıllardır olduğu gibi bu gün de canla başla, özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin emeğinin karşılığının verilmesi en öncelikli talebimizdir.

Yönetimden bu talebimizin karşılanacağına dair söz istiyoruz. Emeğimizin karşılığının verilmesi talebimiz karşılanmadığı takdirde iş bırakma eylemlerimizin devam edeceğinin de bilinmesini isteriz. Buradan Üniversite yönetimini de bir kez daha sesleniyoruz, hastanenin zarar etmesinin sorumluluğu çalışanlara yıkılarak performans ödemelerinin 4-5 kuruşa indirilmesini asla kabul etmiyoruz. Emeğimizin karşılığını alana kadar mücadeleye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. İnsanca yaşayacak temel ücret, ek ödemelerin maaşlara ve emekliliğe yansıtılması talepleri etrafında birleşerek, bu mücadeleyi daha da yükselteceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz.      

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

İSTANBUL AKSARAY ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]