Silifke Devlet Hastanesin de 11 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Ayla Bilmez işine son verilmesinden dolayı 26 gündür hastane silifktetaseronistencikarmabahçesinde kurduğu direniş çadırında işine dönmek için mücadele eden arkadaşımızı Dev Sağlık İş Genel Merkez Yöneticisi Mustafa HOTLAR , SES Mersin Şube Örgütlenme Sekreterimiz Fakir Altan KARADAŞ, SES Silifke İşyeri temsilcilik yöneticilerimiz Mehmet NAVGASIN, Necati YILMAZ, Eğitim Sen Şube Sekreteri Nermin KARASU ve Eğitim Sen Kadın Sekreteri Aynur ŞAHİN ile birlikte Ayla Bilmez direniş çadırında ziyaret edilmiş, tekrar işe dönüşü için Hastane Başhekimi Dr. Levent YILDIRIM ile görüşülmüş, Hastane Başhekimine Ayla Bilmez in tekrar işe geri dönene kadar bu haklı mücadelesinde yanında olacağımızı ve bu işin takipçisi olacağımızı bildirdik.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]