2003 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumları birleştirildi. 2005 Yılında SSK ve Devlet Hastaneleri birleştirildi, Sağlık Ocakları yerine Aile Hekimlikleri geldi.

            2007 Yılında performansla Tam Gün e geçildi. 2008 Yılında da Genel Sağlık Sigortası çıkarıldı. 2011 Yılında Kamu Hastane sagliktadonusum2013Birlikleri Kurumu kuruldu. Şimdi de Kamu Özel Ortaklığı Şehir Hastanelerinin temelleri atılıyor.

            Söylenen nelerdi? İsteyen istediği Hastanede istediği doktora özgürce muayene olacak, istediği eczaneden ilacını alacaktı artık tuzu kuru Öğretim Üyesi Doktorlardan, bıçak parası alan doktorlardan kurtulacak artık soyulmayacak, elimiz cebimize girmeyecek hasta ile Doktor arasında para olmayacaktı.

            Genel Sağlık Sigortası uygulanmaya başlandığında özel Hastanelerde ilave ücret alınmıyordu. Önce Kanunun %30 sonra %70 daha sonra %90 kadar ilave ücret istiyorlardı. Hastaneler A-B-C-D-E diye sınıflandırılmış hepsi aynı oranda almıyor, Vakıf Hastaneleri de almayacaktı.

            12 Ekim 2013 tarihli 28793 sayılı Resmi Gazetede “Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışında Vakıf Üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları SGK dan aldıkları bedelin 2 katı kadar (yani %200) ek ücret alabilirler” Bakanlar Kurulu Kararnamesi yayınlandı. Kurbanlıklar Kurban Bayramında kurban edildiler.

Buna göre

                                        SGK dan Aldığı           Cepten Ödenecek Özel Farkı

Mide Ameliyatı                3.470,00.TL.                    7.482,00.TL.

Bademcik Ameliyatı           629,00.TL.                     1.358,00.TL.

Kasık Fıtığı                       1.265,00.TL.                     2.530,00.TL.

Katarakt                               451,00.TL.                       902,00.TL.

Hemoroit                             498,00.TL.                       996,00.TL.

Apandisit                             440,00.TL.                         880,00.TL.

Prostat                               1.510,00.TL.                     3.020,00.TL.  

Muayene Ücretleri

Çocuk Muayenesi                   22,50.TL.                        50,00.TL.

Kadın Doğum Muayenesi       28,00.TL.                         68,00.TL.

Kardiyoloji Muayenesi           31,00.TL.                         68,00.TL.

Dahiliye Muayenesi                 25,00.TL.                         56,00.TL.

Genel Cerrahi Muayenesi      25,00.TL.                       56,00.TL.

            Bunların yanında tahliller, filmler, ultrasonlar vs. işlemlerinde ayrıca aynı şekil 2 kat ilave ücret alınacak.

            Bunlarla yetinmeyen tüm Özel Sağlık Kurumlarını A sınıfı kabul ederek 500 Özel Hastane ve 1000 üzerindeki Özel Kurumlarda aynı şekilde %200 lük ilave ücret alınabilecek.

Bu kurbanlık zamları Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı şöyle savunuyor; sağlıkta rekabet oluşacak vatandaş birinci sınıf hizmet almak istiyor, bunu Özel Hastaneler veriyor Devlet vermiyor. Nitelikli hizmet için bir fark ödemelidir, buna katlanacaksın bu adil bir belirlemedir diyor. Özellerin binasının yapılması, işletmesi, yatırımları, personel giderleri vardır. Kamu ile özelin maliyetlerini eşit tutmak mümkün değildir onun için zam yaptık, rekabete yardımcı olunmuyor diyor.

            Pes doğrusu Özel savunduğunu gösteriyor. Özel Hastanelerin sözcüsü olarak konuşuyor. Sağlıkta rekabet olmaz Sayın Bakan oldu olacak özelin tüm giderini de Bakanlık karşılasın.

            Amaç sağlığı olduğu gibi özel bırakmaktır onun için Kamu Özel Ortaklığı Şehir Hastaneleri kuruluyor. Diğer Kamu Hastaneleri kapanacak. Artık Devlet düzenleyici konumda olacaktır.

            Kısa zaman önce de Üniversitelerde Öğretim Üyesine muayene olmak için 55,00 – 68,00.TL., ameliyat olmak için asgari ücretin 2 katı kadar ilave ücrete bağlamışlardı. Bu ilave ücretlerin dışında 14 çeşit de katkı payı ücretleri var. (Eşdeğer ilaç farkı, ilaç yüzdesi, reçete bedeli 3+1, muayene ücreti Devlet Hastanelerinde 8,00.TL. Özel Hastanelerde 15,00.TL., randevu alma ücreti, yatak ücreti, tamamlayıcı sigorta ücreti, hoca ücreti) onları da ödemek mecburiyetindesin.

            Vergini ödüyorsun, %12,5 luk Genel Sağlık Sigortası pirimi ödediğin halde bunların hepsi cepten ödeme oluyor. Tüm bunları hesapladığın zaman bıçak parasından kurtulmamış resmileşmiş olmuyor mu?

            Devletin sağlıktaki payı azalıyor, cepten ödeme artıyor. Devletin payı %76-%79 lar da cepten ödeme %15 lerde. Bu zamanla Amerika’da ki gibi Devlet %50 cepten %50 ye doğru gidiyor. Sağlık gideri 2009 da 57.911,00.TL. iken 2012 de 76.278,00.TL. olmuş. SGK Özele geçen yıl 6.000,00.TL. öderken bu yıl 12.000,00.TL. beklenmekte. Devamlı özel teşvik ediliyor. Özelin payı %30 lara doğru gidiyor. 2003 de bir kişi yılda 1,8 kez Hastaneye giderken 2012 de 8,9 kez gitmeye başlamış.

            Acillerde (yoğun bakım, yanık, kanser, yeni doğan, hemodiyaliz, kardiyovasküler, cerrahi ve organ doku kaybı hastaları) ücretsiz. Bunların dışındakilerin muayene ve tedavilerde normal işlem yapılıyor. Hastalar Acilleri parası olmadığı için meşgul ediyor. Sayın Bakan insanlar soğuk yüzlü Hastanelere gün geçirmek için değil hasta oldukları için gidiyorlar.

            Özeller tedavi bedelini ödeyemeyenleri kara listeye alıyor, randevu vermiyor.

            Yeşil Kartlılar yalnız Devlet Kurumlarında muayene olabiliyor. Üniversitelerde ancak Devletin Eğitim Hastanelerinin sevki ile muayene olabiliyor.

            Yurttaşlar artık doktora gitmiyor komşularının tavsiyesi ile eczanelerden ilaç alarak tedavi oluyor. Bu gelecek için tehlikeli bir durumdur.

            Tedavi edici Hekimlik teşvik edilirken bunun yanında Kamu Hastanelerine yeterli kadro vermeyerek iyi planlama yapılmıyor. Bir doktor 200 hastaya bakıyor Acillerde 2 hekim ancak bulunduruluyor. Bunun cevabı özele teşvik etmektir. Şiddet, mobbing artıyor. Tomografi sayısı artıyor 100 kişiden 8 kişiye tomografi isteniyor.

            Bunun dışında Koruyucu Hekimliğe önem verilmiyor onun içinde kızamık, tüberküloz, sıtma gibi hastalıklar artıyor.

            Kamunun içi boşaltılıyor, hizmet kalitesi düşüyor, kar getirmeyen servisler kapatılıyor, performans değerlendirmesi adaletli yapılmıyor. Hastayı iyileştirme amaçtan çıkıyor, Hastanelere daha çok hasta (müşteri) gelsin deniyor. Performans hasta sayısı ile ölçülüyor. Hastaneler insanların hastalanmasını bekliyor.

            Kamuda sağlık sunucularına yeterli değer verilmiyor. Sağlık emekçileri sömürülüyor. Asıl özeller, ilaç törsleri, medikalcılar kazanıyor. Vatandaşın katkı-katılım payları, ilave ücretler yükseliyor.

            Suriyeli yurttaşlar artık ücretsiz tedavi olacak bundan mutluluk duyuyoruz.

            Sonuçta Sağlıkta Dönüşümden vazgeçilmelidir. Yurttaşların katkı-katılım ve ilave ücretler ödemediği ücretsiz ulaşılabilir nitelikli eşit ve kamusal bir sağlık hizmeti için, sağlık emekçilerinin şiddet, mobbing görmesi için iş, ücret, mekan ve gelecek güvencesi için, hastaların müşteri Hastanelerin işletme çalışanların sözleşmeli köle olmadığı bir sağlık sistemi için mücadeleye devam edeceğiz.

Muzaffer YÜKSEL

SES Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]