GEZİ DİRENİŞİ SORUŞTURMALARI ADANA’DA CEZALARA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gezi eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle sendikacılara, sendika üyelerine, oda yöneticilerine, sanatçı, aydın ve yazarlara dönük linç kampanyası yürütülmekte, soruşturmalar cezalara dönüşmektedir.

Ülke genelinde 26 Mayıs’da başlayan ve ülke geneline yayılan Gezi Parkı eylemlerine milyonlarca insan katılmış ve haklı gezisorusturmacezataleplerini haykırmışlardır.

Adana’da olduğu gibi birçok ilde AKP hükümetinin talimatıyla Gezi Parkı soruşturmaları, tutuklamalar ve bunları köşelerine taşıyan birçok gazetecinin işlerinden edilmesi olaylarını yaşıyoruz.

4-5 ve 17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen grevler nedeniyle kamu emekçileri adına başlatılan ön inceleme soruşturmalarına gezi eylemleri eklenerek genişletilmiş ve bu soruşturmalar çerçevesinde cezalar verilmeye başlanmıştır.

Adana’da KESK’e bağlı ESM Şube Başkanı ve TMMOB üyesi Cem EREN bu soruşturma kapsamında sürgün ile cezalandırılmıştır. Arkadaşımızın 28.08.2013 tarihinde savunması istenmiş. 04.09.2013 tarihinde ifadesi yazılı olarak alınmış. Soruşturma evrakı Adana Valiliği aracılıyla gelmiş ve yazıda (Emniyet Müdürlüğü yazısı) “Gezi Eylemlerinden bahsedilerek bu olayların hükümetin yıkılması hedef alındığı, yasadışı eylemlerle ortamın terörize edildiği ve bu eylemler sonucunda kamuya ve kamu mallarına büyük zararlar verildiği ayrıca KESK, DİSK, TMMOB ve TTB nin işbırakma eylemleri ve açıklamalarla bu eylemlere desteklediği ve içerisinde yer aldığı belirtilmiştir. Ayrıca yazının ekindeki 2 adet fotoğrafta (bu fotoğraflar Gezi Eylemlerinde çekilmiş ve Cem EREN’in katıldığı tespit edilmiş) suç unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Adana’da Valilik talimatıyla gerçekleştirilen bu soruşturmalar KESK yönetici ve üyelerini hedeflemiştir. Soruşturmalardan birinin alelacele sonuçlandırılması ve sürgün ile cezalandırılması AKP hükümetinin KESK’den ve onun sendikalarından ne kadar ürktüğünü de göstermektedir.

Benzer soruşturmalar kapsamında; Karataş’ta 17, Kozan’da 15, Ceyhan’da 26, Yumurtalık’ta 7 kişi olmak üzere toplamda 129 Eğitim Sen, ayrıca KESK’e bağlı sendikalardan 2 SES, 1 Haber Sen, 2 Adana-Osmaniye Tabip Odasından, yönetici ve üyelerine soruşturma açılmış ve soruşturmalar devam etmektedir.

Tüm bu soruşturmaların ve cezaların kamu emekçilerine gözdağı vermeye yönelik olduğunu biliyoruz. Bu yöntemlerle bizleri yıldırmaya çalışıyorlar. Anayasal hakkımızı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun bizlere sunduğu haklar çerçevesindegezisorusturmaceza1 bu haklarımızı kullandığımız için bizler cezalandırılıyoruz.

Demokratik tepkilerimizi göstermek için bu eylemlere katıldık.

Bizim mücadelemiz Gezi direnişinde açığa çıkan emek, adalet ve özgürlük taleplerimizi dile getirmektir. Bundan sonra da arkadaşlarımız üzerinde baskı oluşturan her adımın takipçisi olacağız ve bu anti demokratik uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

KESK mücadele tarihi boyunca tehditlere, baskılara, soruşturma ve sürgünlere karşı ortaya koyduğu mücadele pratiği herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Kamu emekçileri bu tür tehdit ve yıldırma girişimlerine asla pabuç bırakmayacaktır.

Bütün bu baskılara ve şiddete rağmen, bizi biz yapan tüm değerlerimizin verdiği güçle, mücadelemizden, taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz!

Sürgün kararı durdurulmalı, soruşturmalara derhal son verilmelidir.

Soruşturma geçiren tüm arkadaşlarımızın, sürgüne gönderilen ESM Şube Başkanımız Cem EREN’in hukuksal ve örgütsel olarak yanında olacağız.23.10.2013

 

                                                             KESK, DİSK, TMMOB, TTB

 

Kurumlar Adına

KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü

Kamuran KARACA

Eğitim Sen Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]