İSTANBUL ŞİŞLİ; Sağlıkta şiddet ne bayram dinliyor ne de tatil

Facebook
Twitter
WhatsApp

Herkes için bayram tatilinin başladığı günlerde biz sağlık çalışanları hastanelerde oluruz, ailecek bayram sabahı kahvaltısı edilirken bizim ailelerimiz hep bir kişi eksik başlar kahvaltıya, bayrama..bizim ailelerimiz insanların bizden daha çok ihtiyacı var diye teselli ederler kendilerini..

İşte siz böyle bir bayram sabahına uyanmışken kadın doğum asistanı arkadaşımız hasta yakını tarafından şiddete uğradı ve parmağı kırıldı..devam bayramdasiddeteden günlerde aynı hastaneden 3 asistan hekim arkadaşımız daha hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldı.

Daha önce defalarca söyledik sağlıkta şiddetin temel nedeni uygulanan sağlık politikalarıdır, hekimi hemşireyi sağlık çalışanlarını değersizleştiren, saygısız söylemlerine devam eden siyasi iktidar , sağlık bakanlığı ve yöneticileridir. Geldiğimiz nokta ortadadır; hastaneye başvuran insan sayısı artıyor yani herkes hastalanıyor, ilaç tüketimi artıyor, hastaların memnuniyetsizliği artıyor, sağlık çalışanlarının memnuniyetsizliği artıyor, , cepten ödemeler artıyor ve tüm bunlar bilinirken sağlıkta işlerin iyiye gittiği söyleniyor.

Sağlıkta şiddet son beş yılda 5-8 kat arttı. Tüm meslek gruplarına bakıldığında sağlık iş kolunda çalışanlara uygulanan şiddet diğer meslek gruplarına göre 16 kat arttı. Sağlık Bakanlığı ise tüm bu veriler ışığında bir genelge çıkarttı. Genelge de şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının basına ve kamuoyuna bilgi vermemesi yani susmamız isteniyor.

Susmayacağız!

Sağlık bakanlığı ve bağlı bulunduğu iktidar

sağlıkta dönüşüm adı altındaki ticarileştirme politikalarının, sağlık çalışanları ve sağlık sistemini yıkıma götürdüğünü anlayana kadar,
Sağlık çalışanlarını sisteme para kazandıran birer makine gibi gördüğünüzü, sağlık çalışanlarına yönelik değersizleştirici, saygısız söylem ve davranışlarınızı değiştirene kadar,

Çalışan güvenliği ve sağlığı ile ilgili önlemleri alana kadar,

Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmetini uygulayana kadar,

Sağlıkta şiddet son bulana kadar

Susmayacağız!

Sevgili hastalarımız!

Biz hekimler, hemşireler, sağlık çalışanı tüm emekçiler olarak ülkeyi yönetmiyoruz. Sağlık politikalarını bizler oluşturmuyoruz! Kanunları, yönetmelikleri biz çıkarmıyoruz.  Siyasi otorite tarafından hep birlikte bu politikalara maruz bırakıldık.  TTB ve İTO, SES olarak yıllardır bu politikaların halkımız için de iyilik getirmeyeceğini anlatmaya çalıştığımızı, eylemler yaptığımızı lütfen hatırlayınız, okuyunuz, öğreniniz! 

Bize yönelttiğiniz şiddet ile anlıyoruz ki sağlık hizmetlerinden memnun değilsiniz. Bizler de memnun değiliz. Öfkenizi gerçek muhatabı olan politikacılara ve tabii ki şiddet içermeksizin, demokratik haklarınızı kullanarak ifade ediniz!

Şiddete maruz kalan hekim arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, şiddet uygulayanları, şiddet ortamının oluşmasına katkıda bulunanları kınıyoruz!

İSTANBUL TABİP ODASI

SES ŞİŞLİ ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]