12.08.2013 tarihinde Yüksekova Devlet Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası meydana gelen ölüm olayı bizleri derinden etkilemiştir.

Öncelikle hayatını kaybeden anneye Allahtan rahmet ve kederli ailesine başsağlığı diliyor, bu acılarını paylaşıyoruz.

       Yıllardır, sağlık ortamının vahşi bir şiddet ortamına dönüştüğü, sürekli olarak saldırıya uğradığımızı, hekimlere- sağlık saglikcisiddet12.08.2013emekçilerine yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara geldiğini, can güvenliğimizin olmadığını söyledik söylüyoruz. Durumun vahametini kavrayıp tedbir alması gereken yetkililer ise kulaklarını tıkadılar, gözlerini yumdular, olan biteni seyretmekle yetindiler; daha da kötüsü hastaları hekimlere- sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmaya devam ettiler.

       Sağlıkta dönüşüm programı uygulandıkça sağlık emekçilerine yönelik şiddet artmaktadır. Sağlık emekçilerine yönelik artan şiddete karşı tepkilerimiz, taleplerimiz bugüne kadar yetkililer tarafından görülmemiştir. Yetkililerin bu tavrı ile sağlık emekçilerini ve halkı karşı karşıya getiren uygulamalarının geldiği aşama darp, şiddet,ölüm olmuştur. Bu durum bizler açısından kabul edilebilir değildir.sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında şiddet görmeye devam ediyor.Dün Dr.ersin,  Dr. Melike Erdem, Hemşiresi Rabia Önal, Kaymakamın dövdüğü doktor, hastane müdürünün kovduğu sağlık çalışanı, bugün İstanbul ve Uşak’ta yapılan şiddet ve Yüksekova’da hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Dr.Soner Pulu yüzlerce sağlık emekçisinden sadece bir kaçıdır. Sağlık emekçilerine yapılan tüm bu saldırıları kınıyoruz. 

     Sağlık çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var. Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren performans uygulaması var! Gittikçe ağırlaşan iş yükü, günaşırı nöbetler, angarya, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var. Birlik hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var! Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koşullarında taşeronlaştırarak çalışma var! Sağlık hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler var! Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin “sağlık çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslup ve açıklamaları var! 

         Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var!

Böyle sağlık sistemi olmaz. Bu şartlarda iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapılmaz! 

Nitelikli sağlık hizmeti verilmez!

Bizi şiddetle karşı karşıya getiren bu sisteme karşı kızgınız,öfkeliyiz.

    Tüm bunlar “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın sonuçlarıdır.Bu programın kimseye yararı olmadığı açığa çıkmıştır ve yol yakınken bundan vazgeçilmelidir. 

   Yüksekova İlçemizde meydana gelen olayda öncelikle idari ve adli soruşturmanın başlatılmasını, İhmali olanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılmasını talep ediyoruz.Bizler  sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

   Bu olayda tahkikat yapması gereken savcılığın gerekli güvenlik tedbirleri almadan doktor arkadaşımızın ifadesinin olayın sıcağında morgta alınması   ne ahlaka nede hukuka sığmaz. Cumhuriyet Başsavcısını bu konuda gerekli tahkikatı yapmaya davet ediyoruz.

 

  

                 Değerli hastalarımız!
     Biz hekimler, hemşireler, sağlık çalışanı tüm emekçiler olarak ülkeyi yönetmiyoruz.   Sağlık politikalarını bizler oluşturmuyoruz! Kanunları, yönetmelikleri biz çıkarmıyoruz.  Siyasi otorite tarafından hep birlikte bu politikalara maruz bırakıldık. SES olarak yıllardır bu politikaların halkımız için de iyilik getirmeyeceğini anlatmaya çalıştığımızı, eylemler yaptığımızı lütfen hatırlayınız.
     Bize yönelttiğiniz şiddet ile anlıyoruz ki sağlık hizmetlerinden memnun değilsiniz. Bizler de memnun değiliz. Öfkenizi gerçek muhatabı olan politikacılara ve tabii ki şiddet içermeksizin, demokratik haklarınızı kullanarak ifade ediniz!

Şiddete maruz kalan hekim arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, şiddet uygulayanları, şiddet ortamının oluşmasına katkıda bulunanları kınıyoruz! 

 

                                                                                                      SES HAKKARİ ŞUBESİ

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]