LAF EBELİĞİNİ BIRAKIP ALDIĞINIZ PROMOSYON PARALRININ HESABINI VERİN..

Sağlıkta-BANKA PROMOSYON’u hakkında gündemdeki iddialarla ilgili İlimizin yetkilileri, Basın Savcıları Kamuoyu üzerinden ihbar niteliğinde olan açıklamaları muhtemelen görüp bir işlem başlatacaktır. SES olarak da kısaca konu hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz..
Sağlık İş Kolunda Yetkili sendikanın Başkanı Rıdvan YEŞİLDAL ve KHB Genel Sekreteri Dr. Emirhan YARDAN geçtiğimiz günlerde basında promosyon alamayanlar hakkında açıklamada bulundular. Yetkili Sendika Başkanıyla, Dr. Emirhan YARDAN aynı kurumda beraber çalışıyor olmalarına rağmen ve birlikte yine aynı kurumda yönetici olarak görev yapmaları nedeniyle rahatlıkla görüşüp, konuşup sorunları çözebilecekken kamuoyu oluşturup bu konunun dillendirilmesi bizce manidardır. 4688 sayılı yasayı hiçe sayarak Sağlık Sen Divan toplantısına, içe dönük çalışmalarına katılıp sendikalar arası taraf olan, SES’in görüşme taleplerine sürekli başka yöneticilere havale ederek sorumluk almaktan kaçan Dr. Emirhan YARDAN’ın amacı anlayana bağcıyı dövmektir. Sağlık Sen’in çalışanların promosyon sorunlarıyla ilgileniyormuş imajı yaratıp AKP’ye ben buradayım, yandaşınız sendikanın arkasındayım mesajı vermektir. İş kolunda ki yetkili sendikanın emekçiler adına hiçbir şey yap(a)maması ve Toplu Sözleşme döneminin yaklaşması nedeniyle tabandan gelecek eleştirileri örtmek için şimdiden yapılan ön hazırlıklardır.
2014 yılının ilk altı ayı için % 6’lık ücret zammı talebinde bulunan MEMUR-SEN yöneticileri, kamu emekçilerinin ortalama 2.000 TL maaşlarla yoksulluk sınırının altında maaş almalarını adeta bir övünç kaynağı ve büyük bir başarı gibi göstererek, kamu emekçilerini bir kez daha sefalete mahkûm etmişlerdir. Lütfen üyesi olduğunuz sendika ve konfederasyonun tüzüğünü okuyunuz. Memur-Sen tüzüğünün, sendika yöneticilerinin maaş ve özlük hakları ile ilgili 3. bölümün 19. maddesinde; konfederasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin maaşlarının, en yüksek devlet memuru aylığı olan Başbakanlık Müsteşarının maaşına endekslendiğini göreceksiniz. Bir de KESK Tüzüğüne bakın. KESK yöneticilerinin “görevleri süresince alacakları mali, sosyal ve özlük haklarının, çalıştığı iş yerlerinden çalışırken aldığı mali ve sosyal hakları geçemeyeceği” ve “Sendikacılık meslek olmadığı için kimseye avantaj sağlanamayacağı” hükme bağlanmıştır. AKP yandaşlığı üzerinden tüm yöneticileri müdür, amir, şef, başkan vs olan SAĞLIK SEN’li yöneticiler nasıl oluyor da bu promosyon hak ihlallerinin hesabını kimden soruyor? Dönün bir aynaya bakın. Gasp edende sizsiniz, yöneten de. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz. Bırakın bu ayak oyunlarını. Sizler aktör olup koltuklarınızı koruya bilirsiniz ama sağlık emekçisi bu oyunun figüranı olmayacaktır. 
Promosyon konusundaki tüm gerçekleri çalışanlarımıza açıklıyoruz. Bakın; NİĞDE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (15.10.2010) tarihi itibariyle banka ile sözleşme süresi beş (5) yıldır. GENEL ŞARTLAR 13. Md – ”15 Kasımdan sonra kuruma tayin olarak gelen personele herhangi bir ödeme yapılmayacak, bu personel herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.” ibaresi yer almaktadır. Banka promosyonu ihale komisyonu olarak dönemin Sağlık Müdürlüğü İdarecileri ve yetkili sendika adına SAĞLIK SEN Niğde ŞUBE BAŞKANI bu sözleşmeye imza atarak kurumlarımıza 15.11.2010 tarihinden sonra gelenler için tartışma konusu olan bu hak ihlallerini onaylamış oldular. 15.10.2010 tarihli ve beş yıl geçerlilik süresi 14.10.2015 tarihine kadar yürürlükte olan; Niğde ili Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Sen Niğde Şube Başkanında altında imzası bulunan bu genel protokole yasal yükümlülük kazanmıştır. Şimdi de promosyon alamayan çalışanlardan dilekçe toplayarak bu iki yüzlülüklerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Mahkemelere dava açtıklarını söylüyorlar. Sağlık Sen’in açıklamasına göre promosyon mağduru üyeleri adına 160 dava açılmış ve 1 dava lehte sonuçlanmış, diğerleri devam etmektedir deniyor. O’ zaman şunu sormak gerekir. Kazanılan 1 dava varsa neden 10 kişiye ek promosyon sözleşmesi yaptınız? Eklenen 9 kişi kimler ve hangi kriterlere göre seçtiniz? Yok eğer bu idare mahkeme kararı kesin bir hükümse neden diğer 159 çalışanınızda promosyon almadınız veya aldınız da çalışanlarınızın hesabına mı yatırmadınız? Sağlık Sen Yetkili sendika olarak bu sözleşmeye de mi imza atmadı? Atmadı ise neden yetkili sendika? Ayrıca kazanılan (1) davanın temyize gidip aleyhte sonuçlanması durumunda alınan promosyon bedelinin yasal faizi ile birlikte ve mahkeme+avukatlık ücretlerinin taraflardan tanzim edileceğini neden açıklamıyorsunuz? Sayın Dr. Emirhan YARDAN demek ki 663 Sayılı KHK’den sonra vücut bulan kurumlarımıza 160 kişi gelmiş. Peki, neden 160 kişiye ödeme yok da sadece 10 kişiye ödeme yapıldı? Lütfen buna da bir açıklama getiriri misiniz? Nasıl olsa iş yerlerinde değil Basın önünde sorunları çözmeye alışıksınız. Banka Promosyonundan mağdur olan tüm emekçi arkadaşlarımıza buradan çağrımızdır. Üyemiz olsun olmasın ayrımsız bütün kamu çalışanlarına SESleniyoruz. Eğer promosyon ihalesi yapıldıktan sonra her hangi bir nedenle ilimize tayin olarak geldiniz ve bu haktan yararlan(a)madınızsa ‘’Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar Sayılı, 2010/12597 Esas Sayılı ve 11/11/2010 Tarihli Kararı ile Uşak 1. Hukuk Mahkemesin onanmış kararı ‘’ üzerinden alacağınız miktar (1200 TL’den az ise) paralarınızı alma imkanı vardır. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıkları da bu konuda ÜCRETSİZ yardımcı olabilir. Birçok ilde bunun örnekleri var. (Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/19/06 karar nolu ve 12/10/2009 tarihli kararı) da inceleyebilirsiniz.
(SES) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Niğde Temsilciliği olarak hep birlikte bu konularda olduğu gibi; diğer tüm sorunlarımızı da ortaklaştırıp çözüm bulmanın yol ve yöntemlerini üretip bu talan düzenine son verebiliriz. Yeter ki haktan, hakikatten yana birlik olalım. Gelecek güzel ve umutlu, mutlu günler dilerim.
                                                                                      

                                                                                             Yılmaz YILDIZ

                                                                                              SES Niğde Temsilcilik Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]