Yılbaşı gecesi telefon aracılığı ile işine son verilen işçiler, 23 gündür basın açıklamaları, bildiri dağıtma ve imza kampanyaları ile işlerine geri dönme mücadelesi veriyorlar.

Konunun muhatabının KTÜ’nün Rektörü olması nedeniyle de sayın Rektörümüzden randevu talep edildi.

kturandevutalepSağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkez Yöneticisi ile İl şube yöneticilerinin bu talebine henüz cevap verilmedi.

İşinden olan insanların mağduriyetinden rahatsız olan işçi sendikaları, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcileri olarak, sayın Rektörümüzden bir kez daha randevu talep etmenin sorunun çözümüne katkı sunacağına inanıyoruz.

Sayın Rektörümüz,

Toplum kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlerle ilgili olarak en duyarlı kurumun bir bilim yuvası olarak KTÜ olduğuna inanıyoruz. Açlığa terk edilen insanlarımızla görüşmeyi onlara çok görmemelisiniz. Sizin şahsınızda bu sorunu görüşerek çözmeniz, başka alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların çözümünde diyalog kültürünün öne çıkmasına katkı sağlayacaktır.

Diyalog; toplumda şiddet kültürünün öne çıkmasını önleyecek, demokratik kültürün egemen olmasına katkı sağlayacaktır.

İşten atılanları kendi yakınlarınız gibi göreceğinize, vereceğiniz randevu aracılığıyla da sorunun çözümüne yardımcı olacağınıza inanmaktayız.

Aşağıda imzası bulunanlar olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası öncülüğünde sürdürülmekte olan mücadeleyi destekliyor, bundan sonra da bu mücadeleyi sonuna kadar desteklemeye kararlı olduğumuzu kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz. 23.01.2013

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) – Eğitim Sen – Tüm Bel Sen – Enerji Sanayi Maden Sendikası (ESM)- Tarım Orkam-Sen, Yapı Yol Sen- Büro Emekçileri Sendikası (BES) – Haber Sen –

1 No’lu YoL İş Sendikası – 2 Nolu Yol İş, Tes İş – Belediye İş – Tek Gıda İş-  İnsan Hakları Derneği (İHD)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]