26 Ocak 2013 Cumartesi Günü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda Sağlık Hakkı Meclisi Olarak TTB Konsey Üyesi DR. Osman ÖZTÜRK’ün panelist olarak sunduğu “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN GELDİĞİ NOKTA” panel düzenlenmiştir.

panelocak2013-1

panelocak2013-2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]