Bir yıl daha geçti Sendikalar Yasası son halini aldı. Yine özgürce Toplu Sözleşme yapmak yok, grev yapamıyorsun, kendi üyelerin için sözleşme yapamıyorsun. Bu yıl içinde % 4+4 ve 3+3 memur maaşlarına zam yapıldı. Son olarak yılın son günlerinde komik asgari ücrete % 4,1+4,4 gibi çok çok büyük zam yapıldı. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde komik mi komik maaş promosyonu yapıldı. Eğitim sistemi değişiyor. Eğitimde de özelleştirmenin temelleri atıldı. Ülkemizin etrafında komşularımızda savaşlar devam ediyor.Ülkemize patriotlar yerleştiriliyor, İçeride çatışmalar sonlandırılamadı. İstenmeyen doğal afetler de can kayıpları oldu.

            Konfederasyonumuz KESK ve Sendikamız SES baskılara maruz kaldı. Yöneticilerimiz Sendikal mücadelelerinden dolayı gözaltına alındı. Adana Şube Yöneticilerimiz idari ve adli soruşturmalarla karşılaştı. Sendikacılığı artık Emniyet ve Adliye koridorlarında yapar olduk. Her yıl olduğu gibi yine idarecilerimiz yandaş Sendikayı yetkili yapabilmek için ellerinden gelen baskıları yapmaya devam ettiler.

            Sağlıkta şiddet devam ediyor. Gaziantep de Dr. Ersin ARSLAN bir hastası tarafından öldürüldü. İstanbul’ da Asistan Dr. Melike ERDEM sabim 184 soruşturma sonucunda intihar etti. Sayısız sağlık personeline saldırılar devam ediyor, yine sağlık emekçilerine mobbing uygulamasında artış görülüyor.

            Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ve Kamu Hastane Birlikleri Yasası uygulamaya başlandı. Ceo lar göreve başladı, Şimdi de sağlıkta piyasalaştırmayı ve özelleştirmeyi tamamlayan özel-kamu ortaklığı şehir Hastaneleri ihaleleri yapılıyor. Sonra 25-49 yıllığına özellere verilecek. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde düşme olacak, çalışanlar sözleşmeli olacak, iş güvenliği kalmayacak. Ücretler performansına göre olacak. Çalışanlar arasında dostluk dayanışma kalmadı. Ek ödemeler sabitleştirildi. Oldukça düşük, emeklilikten sayılmıyor. Aile Hekimliklerinin işleri zorlaştırılıyor. Nöbetler konuldu, gereksiz baskılar yapılıyor. Sağlık çalışanlarına 30 dakikalık ikametgah şartı getirildi. Üniversite hastaneleri de kamu hastane birliklerine dahil edilmeye çalışılıyor yeterli kadro yok. Asistanlar çalışma ve ücret konusunda huzursuz.

            Sağlık hizmeti alıcıları yönünden de zor bir yıl oldu. Sağlıkta katkı payları tavan yaptı. Acillerde de ücret alınmaya başladı. Muayene ücreti Aile Hekimliklerine de geldi. Reçete ücreti arttırıldı, yataklar ücretlendirildi, otelcilik müdürlüğü kuruldu bunlarda yetmedi tamamlayıcı sigorta getirildi. Yeşil Kart almak zorlaştırıldı. Sağlık primini ödeyemez duruma düşürüldü.

            Yeni yılda bunları unutarak sağlık herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız olmalı, sağlık için ayrılan bütün Kamusal kaynaklar Kamu sağlık sistemi için kullanılmalı, bütün sağlık harcamaları genel vergilerinden, bütçeden karşılanmalı, katkı-katılım payı, ilave ücret, sağlık primi alınmamalı, kar değil Kamusal yarar piyasacı değil Kamu sağlık hizmeti olmalıdır. Sağlık bütçesi özele peşkeş çekilmemeli. Özelleştirmeler durdurulmalı.

            Sağlıkta dönüşümden derhal vazgeçilmeli, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası iptal edilmeli, Kamu Hastane Birliklerinden vazgeçilmeli, kamu-özel ortaklığı sağlık Holdingi şehir Hastaneleri projeleri durdurulmalı.

            Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri güvenceli istihdam, insanca yaşayabilecek ve emekliliğe yansıyacak güvenceli ücret, grevli, toplu sözleşmeli Sendikal haklara kavuşturulmalı, vergi yükünden kurtarılmalıdır. Sağlık emekçilerine yapılan şiddet durdurulmalıdır.

            Performansa dayalı Döner Sermaye ücretlendirmesinden vaz geçilmeli, sağlıkta taşeron yasaklanmalı. Grev yasası, toplu eylem ve gösteri Yasası demokratikleştirilmeli. 2911 Sayılı Yasa kaldırılmalı, idareler Sendikalara eşit olmalı tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini can güvenliği, iş güvenliği, ücret güvenliği, gelecek güvencesinin sağlanması için SES olarak mücadelemiz devam edecektir

                                                                                           Şube Yönetim Kurulu adına

                                                                                            Muzaffer YÜKSEL

                                                                                              Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]