07.01.2013 tarihinde (Pazartesi) ilimizde faaliyette bulunan bir grup esnafımız temsilciliğimize ziyarette bulunarak (YKÜ) Niğde’nin sağlık sorunları üzerinden sohbette bulundular. Sendikamız hakkında görüş ve önerilerini samimi bir ortamda ifade ettiler. Niğde Sağlık Hakkı Meclisine nasıl katkıda buluna bileceklerini, bağlı bulundukları meslek örgütleriyle de görüşülüp yaşanan sağlık sorunlarının çözümü için destek olmak istediklerini söylediler.

Temsilcilik Başkanımız Yılmaz YILDIZ; yönetim kurulumuz adına bu ziyaretten memnun olduklarını, Niğde de yaşayan halkımızın esnafziyaretive ayrımsız tüm Sağlık Emekçilerinin Niğde Sağlık Hakkı Meclisi çatısı altında birlikteliğe ve yaşanan sıkıntıların örgütlü bir yapı içinde çözümü konusunda mücadeleye davet etti. Ayrıca; Sağlıkta ki en önemli sorunların başında özelleştirme ve çalışanların güvencesizleştirilmesi olduğunu anlattı. Bu bağlamda, Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı’nın Meclis Komisyonlarındaki sürecinin takibi ve eğer getirilecek olursa TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği gün(ler)de ülke çapında bütün kamu hastanelerinde eylem düzenleneceği Niğde Sağlık Hakkı Meclisi de bu konuda SES’siz kalmayacağını, Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulmasını düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali için açılan davanın takibi ve Anayasa Mahkemesi’nde görüşüleceği gün(ler)de ülke çapında bütün sağlık kurumlarında eylem düzenleneceğini ve herkese sorumluluklar düştüğünü ifade ederek destek istedi.

-Sendikamıza ziyarete gelen esnafımızın da SES hakkında ki görüşleri kendi söylemleriyle şu şekilde olmuştur.

KUMRAL BOLAT; (Denizatı Hediyelik) Niğdeli bir esnaf olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının Sağlıkla ilgili Sosyal Politikalarını ve Halk için ücretsiz eşit sağlık taleplerini anlamlı buluyorum. SES’i destekliyor, âcizane kendi el emeğim olan bu hediyeyi vermek istiyorum.

Emrah ERASLAN; (N.Tepe Mobilya) Sizleri Niğde basınından ve Meydanda yaptığınız eylemlerden tanıyorum. Herkesin ulaşa bileceği, ücretsiz sağlık hakkı talebini savunmanızı doğru ve mantıklı buluyorum. İşçinin, halkın sağlık hakkını savunan bir sendikayı vatandaş olarak sonunda kadar ben de destekliyorum. Bundan sonra da bütün eylemlerine ailecek destek olacağım.

Müslüm ŞAHİN; (Niğde İşitme Cihazları Merkezi) SES’in sadece sağlıkla ilgili değil İşçinin, emekçinin arkasında olmasını, savunmasını yapmasını destekliyorum. Ben SES’i 2012 yılının son zamanlarında takip etme fırsatı buldum. Bütün üyelerine ve ayrımsız tüm sağlık personeline yaklaşımını doğru buluyorum. Bu durum sürdürüle bilir ve esnafla da birleşirse işte o zaman kazanımlarımız olur. Niğde ve Türkiye kazanır.

Fehmi ÖNEŞ; ( Polen Erkek Kuaförü) Ben kendimce SES’i destekliyorum. Bugüne kadar halk için ve Halkın Sağlık Hakkı için yaptığı eylemleri anlamlı buluyorum. Sağlık halkımızın genel sorunu. Sizlerin; parasız ve halka daha nitelikli güzel sağlık hizmeti verilmesi misyonunuz var. Bunu da layıkıyla yerine getirdiğinizi düşünüyorum. Bundan sonra ki eylemliklerinizde sizleri daha yakından takip edip, katkıda bulunmak istiyoruz.

 

                                                                                        NİĞDE SES YÖNETİMİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]