663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanın Hakkında Kararname bahane edilerek ilimizde 50 ye yakın sağlık çalışanının ataması yapılmıştır. Atamaların bazıları çalışanların kendi talepleri olmasına karşın bir bölümü resen (zorunlu) atamadır. İlçe temsilciliklerinden konu ile ilgili veriler toplanmaktadır. En çarpıcı bilgi Salihliden gelmiştir. Kadroları Salihli Devlet Hastanesinde saglikcalisanlarinaistekdisiatamaolan, Toplum Sağlığı Merkezin’de geçici görevle çalışan personellerin hepsinin ataması yapılmasına karşın bir hemşire arkadaşın ataması yapılmamıştır. Ataması yapılan sağlık çalışanları arasında aynı unvanda (hemşire) sağlık çalışanı olmasına karşın, ataması yapılmayan hemşire arkadaşın atanmama kriterlerinin ne olduğu merak konusudur. Kaşına, boyuna, itaatkarlığına veya sendikasına göre mi atama talepleri değerlendirilmiştir?? Atama taleplerindeki en öncelikli kriterin hizmet puanı olması gerektiği aşikardır fakat bu kriter göz önünde bulundurulmamıştır. Aynı Hastanede ebe olarak görev yapan ve atama talebinde bulunan 4 e yakın çalışanında atamaları yapılmamıştır. Tüm atamaların özelleştirme/devir kapsamında yapılması ise tamamen düşündürücüdür.

Çalışanlarının sürekli gülümsemesini isteyen Bakanlığımızın gülümsetebilmeyi böyle şuursuz şakalar ile başaramayacağı bilinmelidir. Sabaha uyandığımızda görev yerimizin değiştiğini öğrenmek, yarınımızın ne olacağını bilememek, nitelikli sağlık hizmeti verememizin ve motivasyon kaybımızın en temel nedenidir.

Yıllardır sendikamızın belirttiği gibi ileri demokrasi adı altında, yeni çıkan yasa ve yönetmelikler ile bu tür haksızlıklarla karşılaşacağımız gerçeği ortaya çıkmıştır. Düne kadar yasaların iyi kişiler ellerinde iyi olacağını haykıran Yandaş Sivil Toplum Örgünleri değneğin diğer ucundaki kalıntıyı da gördüklerinden göstermelik tepkiler ile basın karşısına çıkmışlardır. Sağlık Müdürlükleri ve Halk Sağlığı müdürlüğünden sonra kamu Hasta Birlikleri Kurumunda da bu tür dikteye dayalı ve kriterlerinin ne olduğu bilinmeyen keyfi atamaların yaşanacağını söylemek hiç de abartılı olmayacaktır.

Sağlık çalışanlarını bu tür uygulamalarla mağdur edecek yasa ve yönetenlere karşı, yarınlarımızı güvence altına alabilmek için tüm Sağlık emekçilerini ve sağlık hakkından yararlanan halkımızı yıllardır tüm baskılara rağmen mücadele eden gerçek sendika olan SES’e davet ediyoruz.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]