MANİSA; Halkın Alın Teriyle Yarattığı Değerlerin Talanına Karşı Mücadelemiz Sürecek!

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA

Yerli ve yabancı sermayeye hizmette sınır tanımayan AKP hükümeti kamu hizmetlerinin tasfiyesine son hızla devam etmektedir. Son olarak, uzun süredir gündemde olan, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi dün yapılan ihale ile tamamlanmıştır. Köprü ve otoyolların işletme hakkını 25 yıllığına özel sektöre devreden ihale, halkın tüm birikimlerini sermayeye peşkeş çekme politikasında gelinen son noktadır. 

Halka daha pahalı ve kalitesiz hizmet, emekçilere daha fazla sömürü dayatan talan ve rant düzenine karşı tüm emekçilerin ortak mücadelesini 20aralik2012keskmanisayükseltmek her zamankinden daha yakıcı hale gelmiştir.  KESK olarak, halkın alın teriyle yarattığı değerler tamamen halkın oluncaya dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA

Bu yıl içerisinde 4 defa ertelenmesinden sonra;  Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile sekiz otoyolu kapsayan (1975 Km)  özelleştirme ihalesi bugün tamamlandı.

Köprü ve Otoyollardan elde edilen gelir sürekli artarken,  AKP hükümetinin bu gelir kaynağını hangi nedenle sattığını mantıkla açıklamak olası değil. 

Ancak gerçek sebebi açık! Kar eden işletmelerin sermayeye peşkeş çekilmesidir.

Geçtiğimiz yılların gelirleri açıklanarak özelleştirme fiyatının makul olduğu söyleniyor. Sadece son 10 yıldır Köprü ve Otoyollardan geçen araç sayılarındaki artış %76 olurken,  elde edilen gelir artışı ise %250 olarak gerçekleşti.

Ayrıca ihale otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki hizmet tesisleri bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarını da kapsıyor. Bunlardan elde edilen gelirler açıklanmadığı gibi hizmet bakım alanlarının ticari işletmeler haline dönüştürülerek elde edilecek gelirlerde bilinmiyor. Otoyol ve köprülerce çalışan ve bu özelleştirme sonucu açığa çıkacak olan karayolları çalışanları Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya devam edecektir. Bu personelin yeni görev yerlerine atanmasında aile birliği ve yaşam koşullarının göz önüne alınması gerekmektedir.

Bu özelleştirme ile halkımız daha pahalı ve daha kalitesiz hizmet alacak, Burada çalıştırılacak emekçiler daha kötü koşullarda istihdam edilecektir.

Halkın öz varlıkları ile yaratılan bu değerler birkaç yıllık karları karşılığında sermayeye peşkeş çekiliyor.

Sendikamız Yapı-Yol Sen örgütlü olduğu bu alanda en başından beri Otoyol ve Köprülerde geçişin tamamen ücretsiz olmasını savunmaktadır. Halka alın teriyle yaratılan değerler, Halka ücretsiz sunulması mücadelesi kararlılıkla sürecektir. Bilinmelidir ki bundan sonraki süreçte de hem Otoyol ve Köprülerde çalışacak bütün emekçilerin çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesi hem de bu işletmelerden yararlanan halkımızın hak ve çıkarlarını koruma görevini sürdürmeye devam edeceğiz.

İhaleyi kazananlar açısından söylenen ” Bugün Türkiye çok zorlu bir süreçten geçiyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar olarak Türkiye’nin geleceğine olan güveni yeniden pekiştirmiş olacak” cümlesi tamamen halkın bakış açısından uzak bir söz dizisi olmaktan öteye geçemez. Çünkü bugüne kadar yapılan özelleştirmeler göstermektedir ki; özelleştirme daha pahalı ve kalitesiz hizmet daha çok rant ve daha çok sömürü demektir.

Halkın alın teriyle yarattığı değerler tamamen halkın oluncaya dek mücadelemiz sürecek.

                                                           KESK MANİSA ŞUBELER PLATFORMU ADINA

                                                                 DÖNEM SÖZCÜSÜ   SERPİL DENİZ ŞAHİN

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]