TÜM ÜLKEDE OLDUĞU GİBİ, NİĞDE’DE DE SAĞLIK EMEKÇİLERİ ŞOKTA
Standart Kadro Yönetmeliğine bahane edilerek ülkemizde ve Niğde de, çalışanların kendi iradesi dışında, hiçbir açıklayıcı bilgi olmadan, PDC fazlasısınız diye sağlık alanında SÜRGÜNLERİN startı verildi. Bu yıkım süreci, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının Niğde de olduğu gibi Türkiye genelinde Sağlık Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapan 7 bin Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Tıbbi Sekreter gibi görevlerde çalışan sağlık personelinin apar topar kamu hastane birliklerine atanmasıyla devam ediyor. İlimizde; saglikcalisanlarisoktaÇamardı, Altunhisar, Kemerhisar, Bor İlçeleri, Merkez dâhil tüm Yataklı Tedavi Kurumları, 112 Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimlerinde SES Yönetimi olarak bizzat yüz yüze yaptığımız görüşmelerde ayrımsız bütün sağlık çalışanlarının mevcut uygulamalardan Sağlıkta Dönüşüm Programından huzursuz, mutsuz olduğunu gördük. Her sabah iş yerlerine giderken acaba bugün başımıza ne gelecek diye kaygıyla, geleceklerinden endişeli mesaiye başladıklarını söylediler. 
Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanı ile İl sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Acil Sağlık Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları kendi istekleri olmadan kanuna aykırı ve keyfice hastanelere atandılar. 
663 sayılı KHK’ya göre Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılırken bütün kadro işlemlerini 2 Kasım 2012’ye kadar yapması gerekirdi. Bunu yaparken de tüm çalışanlara gerekli duyuruların yapılması, çalışmak istedikleri yerleri sorması gerekirken Bakanlık yayınlamış olduğu genelgelere uymamıştır. Niğde de sağlık emekçileri ve sağlık idarecileriyle yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgilere göre, 50 kişinin naklen tayinin yapıldığı ve yaklaşık olarak Sağlık Bakanlığına 100 kişilik bir isim listesinin teklif edildiğini tespit ettik. Buradan da anlaşılacağı üzerine bu sürgünlerin ‘’atamaların’’ devam edeceğidir. İlimizin sağlık yöneticileri bu tayinleri bakanlığın ‘’ÇKYS’’ yaptığını, kendilerinin sorumlu olmadığını her ne kadar ifade etseler de Sağlık Bakanlığı konu hakkında tam tersini söylemiştir. Hiç yorumsuz Sağlık Bakanlığının açıklaması ise şöyledir.
— Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun da yaptığı yazılı açıklamada; yapılan bu atamaların illerde Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Kamu Hastane Birlikleri tarafından oluşturulan devir komisyonlarınca hazırlanan teklif yazıları gereği yapıldığını belirtmiştir.
Dolayısıyla, KHK’ya aykırı olarak 2 Kasım’dan sonra binlerce insanı mağdur etme pahasına keyfi bir uygulama başlatılmış, tavşana kaç, tazıya tut denmiştir. Ama bizler Sağlık Emekçileri olarak bu oyunun figüranı olamayacağız.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bu keyfi işlemi sonucunda koruyucu sağlık hizmetlerini veren Toplum Sağlığı Merkezleri ve Acil Sağlık Merkezlerinde personel sorunu yaşanacaktır. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerine değer vermediğini de ortaya koymaktadır. Yalnızca bir örnek verecek olursak; İlimiz 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinde daha düne kadar 12 Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) çalışırken, 8 Sağlık Memuru istekleri dışında tamamen keyfi bir uygulamayla buradan ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Bu atamalarla çalışan sayısı 4’e düşürülmüştür. Şimdi soruyoruz; 
Madem bu 12 kişi fazla çalışandı peki bu atamaları buraya bugüne kadar kim yaptı? Sizler bu atamaları buralara ihtiyaç var diye bu arkadaşları yine kendi istekleri dışında zorla yapmadınız mı? veya sadakatli yandaşlarınızı ilçelerden buralara çekerek kadroları şişirmediniz mi? 112’ye günde sadece binlerce çağrı düşmektedir. Diğer işlerse cabası. Peki, eskiden 12 arkadaşımızın bütün imkânlarını zorlayarak vermeye çalıştığı bu sağlık hizmetini yetiştiremezken bile şimdi bu 4 arkadaşımız bunca işleri nasıl yapacak? Çalışanlar mağdur olurken, halk acaba nitelikli bir sağlık hizmeti alabilecek mi? Bu ve benzeri mevcut uygulamalar İlimizde ki hemen hemen tüm sağlık kuruluşlarında geçerlidir. TSM ve bağlı birimlerini, Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını bu kapsamın dışında tutmak mümkün değildir. 
Başbakan’ın son dönemlerde medyada yer alan şehir hastaneleri ile ilgili engellendiğine dair şikâyeti tamamen yersizdir, sağlık alanında yaşanan alt üst oluşları ve özelleştirmeleri perdelemeye dönük bir açıklamadır. Başbakan, sağlık alanında yaşanan özelleştirme sürecini ve vatandaşın her geçen gün sağlık hizmeti için daha fazla para ödemesini gizlemeye çalışmaktadır. Kamu Hastane Birliklerine geçişle beraber, sağlıkta cepten harcamalar artmıştır, artmaya da devam edecektir. Sağlık hizmeti alanlar sınıflandırılan hastanelere daha fazla para ödemek zorunda kalacaktır. Buralara atanan sağlık çalışanları ise başlarındaki sözleşmeli CEO’ların iki dudağı arasında esnek ve kuralsız bir şekilde görev yapmak durumunda bırakılmıştır. 
Sağlıktaki yıkım sürecine karşı yıllardır emek ve meslek örgütleri ile birlikte mücadele yürütmekteyiz. AKP’nin yandaşı olan sendika ise bu süreci izlemiş, adeta desteklemiştir. Yandaşların, sağlık çalışanlarının yeniden yapılandırma süreci ve devamı ile birlikte yaşayacağı sorunları çözme iradesi yoktur. Dünyanın hiçbir sendikal hareketinde yok tur ki iktidar partisinin kadroları, Milletvekilleri, Sağlık idarecileri ve yöneticileri bir sendikanın tüm organizasyonlarında baş aktör olsun. Sendikal iç işleyişlerinde, divan toplantılarında boy göstersin, konuşmalar yapsın. Buradan uyarıyoruz. İkaz ediyoruz. Korktuğumuzdan, çekindiğimizden değil. Efendiliğimizden Niğde gibi küçük bir yerde kimseyi isimleştirmek istemiyoruz. Ama şunu da iyi bilin ki, her şeyin farkındayız ve tüm sağlık çalışanları da bu zalimliğin farkında. Ya 4688 sayılı yasa kapsamında herkese eşit uzaklıkta ve mesafede durursunuz. Sendikalar arası ayrım yapmazsınız. Taraf olmazsınız. Sadakate ve yandaşlık ilişkilerine göre atamalardan vaz geçersiniz. Bu tayin bizce SÜRGÜN kararlarını bir an evvel ortadan kaldırırsınız. Ya da bizler sizi kamuoyuna, halka, idari ve adli makamlara şikâyet etmeye devam eder, meşru ve hukuki haklarımızı AHİM’e kadar kullanırız.Ahrete kadar da iki elimiz iki yakanızda olur.                                                                                                  

                                                                                              Yılmaz YILDIZ
                                                                                          SES Niğde Temsilcisi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]