MANİSA; EMNİYET MENSUPLARININ SENDİKALAŞMA ÇALIŞMASI AÇIKLAMASI

Facebook
Twitter
WhatsApp


KESK Manisa şubeler platformu olarak Emniyet Teşkilatı mensuplarının gündem oluşturan sendikalaşma yolunda attıkları adımdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu en başta belirtmek isteriz.

Türkiye’de bir taraftan tüm çalışanlar için esnek, performansa dayalı güvencesiz çalışma gittikçe yaygınlaştırılırken diğer taraftan sendikal hak ve özgürlükler her geçen gün daha da sınırlanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri başta olmak üzere ülkemizin altında emniyetpersonelisendikaimzası bulunan evrensel sendikal normlar açıkça ihlal edilerek sendikal örgütlenme önünde yeni engeller çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Bilindiği üzere bir süredir Türkiye’de polis sendikası kurulması için bir çalışma yürütülmektedir. Ancak basına yansıyan haberlere göre Emniyet Genel Müdürlüğü kendi personelinin sendikalaşmasını engellemek için düğmeye basmış bulunmaktadır.

Oysa ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmaların iç hukukun üzerinde olduğu Anayasanın 90. Maddesinde hiçbir tartışmaya yer vermeyecek açıklıkta ifade edilmektedir. Buna göre başta ülkemizin altında imzası bulunan Uluslar arası Çalışma Örgütünün (ILO), 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ve Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkını düzenleyen 98 Sayılı sözleşmesi olmak üzere onlarca uluslar arası sözleşme–anlaşma sendika üyeliği konusunda hiçbir kısıtlamanın uygulanmayacağını hüküm altına almıştır.

Ayrıca; Uluslar Arası Çalışma Örgütü’nün(ILO) 151. sözleşmesinde sendikal hakların silahlı kuvvetlere, polislere ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir denmektedir. Bu hakkın tamamen yasaklanabileceği anlamına gelmemektedir, nitekim Avrupa insan hakları sözleşmesinin 11. maddesi ayrım yapmadan herkesin sendika üyesi olabileceğine ve sendikalara üye olabileceğine hükmeder. Bu hakkın tamamen yasaklanması ise anayasamızın yine 90. maddesi gereğince mümkün değildir. Ülke olarak üye olmaya çalıştığınız Avrupa Birliği ülkelerinden 27’sinde 34 polis sendikası vardır. Bunlardan 13’ünde de grev hakkı bulunmaktadır.

En başından beri tüm çalışanların sendikal örgütlülüğü önündeki engellerin kaldırılması için mücadele eden bir konfederasyon olarak çalışanların sendikal hak ve özgürlükleri önünde engel olanları kınıyoruz. Ülkemiz, uluslararası düzlemde, kendi çalışanlarının sendikal hak ve özgürlüklerini yasaklayan, sınırlayan bir ülke olarak anılmanın utancını yaşamayı hak etmemektedir. Bu duruma son vermenin zamanı çoktan gelmiştir. Türkiye’de kamu emekçileri ve işçiler uygar dünya ülkelerinin kendi çalışanlarına on yıllar önce tanıdığı haklardan mahrum bırakılamaz.

Bu ülkenin tüm çalışanları uluslararası sözleşme ve anlaşmalara uygun, evrensel sendikal normların temel alındığı bir çalışma yaşamını ve buna uygun yasaları fazlasıyla hak etmektedir. KESK; yıllardır her platformda tüm çalışanlar gibi polislerin de sendikalaşma hakkının olduğunu savunmaktadır. KESK olarak başta kamu emekçileri olmak üzere sendikal hak ve özgürlükleri yok edilmek istenen tüm çalışanların yanında olmaya devam edeceğimizinve Emniyet Sendikasını desteklediğimizin bilinmesini istiyor, Emniyet-Sen’e üye olmak isteyen Emniyet Mensuplarının bir an önce üye kayıtlarını yaptırarak haklarını arama mücadelesine başlamalarını bekliyoruz.

                                               KESK YÜRÜTME KURULU ADINA

                                                 SERPİL DENİZ ŞAHİN

                                                     DÖNEM SÖZCÜSÜ

 

                                                                                                                                                                              

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]