Diyarbakır 112,  günlük 10 – 15 Bin çağrı karşılanan, 300 – 400 arası vaka çıkışı yapılan ve neredeyse her gün il dışı sevk hizmetlerinin yerine getirildiği  bir konumdadır. Kısıtlı personel sayısı, yetersiz fiziki mekân ve eksik teknik donanım ile zor koşullarda çalışma yürütülmektedir. Bugüne kadar yaşanan sorunlara ilişkin yaptığımız görüşmelerde,   sorunların değişimine dönük bir adım atılmadığı gibi yaşanan sorunların faturası biz çalışanlara yüklenmek istenmektedir.

                Yürüttüğümüz hizmetlerin önemi ve hassasiyetinden kaynaklı,  demokratik tepkilerimizi ortaya koymaktan imtina ettik ve çalışma 112aciklamadiyarbakirbarışının bozulmaması için her türlü özveride bulunduk. Fakat gerek Sağlık Müdürlüğü, gerekse 112’ den sorumlu başhekimlik ve idari kadro, var olan çalışma barışını  ortadan kaldıracak  uygulamalara  her geçen gün yeni bir şey ekleyerek  olumsuz yönetim anlayışını  sürdürmektedir. Bu durum biz çalışanların sabrını tüketmekle beraber özveri hassasiyetimizi de yok etmektedir.

                Biz 112  çalışanları  resmi tatil, hafta sonu tatili,  gece ve  gündüz demeden zorlu koşullarda hizmet vermekteyiz. Özellikle D.bakır’ın bölge illerinin neredeyse tümüne hitap etmesinden kaynaklı   yoğunluğu oldukça fazladır. İl dışı hasta sevklerinin  oldukça fazla yaşandığı ve her gün il dışı sevklerin olduğu bir yerdir. Aynı şekilde,  toplumsal olayların yoğun yaşandığı bir il olmasından kaynaklı da  çalışanların çalışma yoğunluğu artmaktadır.

                Tüm bu çalışma yoğunluğu söz konusu iken İdare; yasal boşluklardan yararlanarak keyfi tutumlar sergilemekte, eksik mesai tamamlama gerekçesiyle fazla çalıştırma uygulamalarını hayata geçirmek için çaba harcamaktadır. Bu tutumlardan kaynaklı çalışma barışı bozulmakta, yapılan işten sıkıntı duyulmaktadır. Yasal boşlukların düzenlenmesi için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması gerekmektedir.

                112’de çalışanlar arasında farklı çalışma saatleri uygulaması nedeniyle, uyum ve çalışma barışı bozulmuştur. Hukuk dışı bir şekilde 112’de  4 farklı mesai uygulaması söz konusudur. Sağlık sorunlarından kaynaklı durum bildirir raporu alan arkadaşlarımız cezalandırılmak sureti ile gündüz mesaiye çekilmektedir. Geri kalan personel  ise  hem 16 saatlik hem 24 saatlik hem de  mesai tamamlama adı altında 8 saatlik mesai uygulamasına tabii tutulmaktadır.  Çalışma sisteminin karmaşıklığı; çalışanların aile düzenini  olumsuz etkilemekte, İnsan hayatı ile doğrudan ilişkili olan biz sağlık çalışanlarını huzursuz ve gerginlik altında çalışmaya maruz bırakmaktadır. Yaşanan bu sorunlardan kaynaklı   oluşabilecek hataların  sorumluluğu mevcut idari yapıya ait olacaktır.

                Çalışanların fazla mesai ve icap paraları ödenmemektedir. Fazla mesai ödememek için doktor ve paramedik arkadaşlarımızın, icap nöbetleri kaldırılarak, ihtiyaç olması durumunda çağırılacakları ve  o şekilde ek bir ücret ödeneceği belirtilmektedir. Yani çalışanlar mesai dışı zamanlarında da  sürekli çağrılmayı bekleyecekler ve ancak görevlendirme çıkarsa ücretlendirilecekler.

                Tekel işçilerinden kurumumuza gelen 4C  statüsündeki arkadaşlarımızın mağduriyeti oldukça fazladır. Aynı işi yaptığı halde, aynı pozisyonundaki mesai arkadaşından daha az ücret alması hukuki değildir ve düzeltilmesi gerekmektedir. Özellikle döner sermayeden yararlandırılması  sağlanmalıdır. Ayrıca geçmişe dönük fazla mesaileri ödenmelidir. Aynı işi yapanlara farklı ücret ödenmesi,  sürücü arkadaşlarımızın çalışma verimini  olumsuz etkilemektedir.

                İstasyonlarda çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği bulunmamaktadır. Adli vakalarda emniyet ekipleri çoğunlukla 112 ekiplerinden çok sonra vakaya ulaştıklarından, çalışanlar ciddi güvenlik sorunu ile karşı karşıya bırakılmaktadır.

                İstasyonlarda çoğunlukla tek sağlık personeli  ile  çalışma yürütülmektedir. Sağlıklı bir hizmetin sunulması için her ambulansta iki sağlık personeli ile hizmet sunulmalıdır. Yeni doğan ambulansı için ayrı ekip oluşturulmalı, yeni doğan ambulansında çalışanlara ÇİLYAD eğitimi verilmelidir. Görev yaptığımız ambulansların  teknik araç- gereç donanımı yetersiz olmakta, özellikle ambulansların çok eski olmasından kaynaklı kaza riskleri ile sürekli karşı karşıya bırakılmaktayız.

                Çalıştığımız yerler olan komuta merkezi ve istasyonların fiziki konumları içler acısı bir durumdadır. Boya ve badana yıllardır yapılmamakta, bazı istasyonlarda hava alınacak pencere bile  bulunmamaktadır. Bu durum her türlü sağlık sorununa neden olmaktadır.

                Fiziki koşulların düzeltilmesine dönük taleplerimiz; ödenek olmadığı gerekçesi  ile  reddedilirken, çalışanların gözetilmesi için komuta merkezinin her köşesine kamera konulmakta ve bu konuda  ödenek sorunu yaşanmamaktadır.

                112 çalışanlarının yemek sorunu çözümsüzlüğünü korumaktadır. İstasyonlara dönük hastanelerde belirli saatlerde yemek yenilebilmekte olup, çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle, genelde belirlenen saatler arasında yemek yenilememektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için İstasyonlara dönük kumanya şeklinde yemek dağıtımı yapılmalıdır. 2 yıldır genelge yürürlükte olmasına rağmen Komuta merkezinde   yaklaşık 1 aydır yemek sorunu kısmen de olsa çözülebilmiştir. Oysa aynı binada olduğumuz başhekimlik kendi yemek sorununu çok rahat bir şekilde yıllardır çözmüş bulunmaktadır.

                İdari  görevlendirmelerde  keyfi uygulamalar olmakta, bu da çalışanların çalışma veriminin azalmasına neden olmaktadır. Görevlendirmelerde bir adalet olmamakta, çalışanlara dönük haksız uygulamalar olmaktadır. Bu nedenle; Geçici Görevlendirmeler, bir rotasyona tabii olmalıdır.

                Zorunlu tutulduğumuz  hizmet içi eğitimler, mesaiden  sayılmamakta;  eğitim süresince hem nöbet tutup hem eğitime katılmaktayız. Bu durum, çalışma verimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle çalışanların;  eğitim süresi boyunca  nöbetlerden muaf tutulması gerekmektedir.Kendi içinde disiplini  oturtamayan  idari yapı,  kendine dokunmamakta ve  kendi  eksikliklerini  görmezden gelebilmektedir. 

                Biz çalışanlar, gelinen aşamada hiçbir idareci ile  bir diyalog  kuramamaktayız. Personeli aşağılayan  bir tutum söz konusudur. Tüm uygulamalarda, çalışanların düşünce ve önerilerini  hiçe sayan ve reddeden bir yaklaşım sergilenmektedir.

                Biz 112 çalışanları;  yaptığımız işin öneminin ve hassasiyetinin bilincindeyiz. İdari yönetimden kaynaklanan eksikliklerin faturasının bize ödettirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu tutum ve davranışlar çalışma verimimizi olumsuz etkilemektedir.

                Tüm bu nedenlerden ötürü; üretken bir çalışma ortamının sağlanması için, sorunlara neden olan bu keyfi uygulamalara bir an önce son verilmesi, mevcut yönetimin sorunlara daha duyarlı ve demokratik tarzın hayat bulması için değişimlere gidilmesini talep ediyoruz. 12.12.2012

                                            

 

                                                                                                      SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]