Değerli Basın Emekçileri;

Geçtiğimiz hafta içerisinde ilimizdeki yerel gazetelerden birinde Tıp Fakültesi ile ilgili bir köşe yazısı yayınlanmıştır. Öncelikle belirmek isteriz ki SES olarak her zaman basın özgürlüğü yanında, basın emekçilerinin yanında olduk. Bundan böylede bu düşüncelerimiz asla tipfakultesihastanesiaciklamadeğişmeyecek. Ancak söz konusu köşe yazısını bu kıstaslar içerisinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Köşe yazarı Tıp Fakültesi Hastanesi ve çalışanları ile ilgili çok ağır ithamlarda bulunmuştur. Yazının bütünü incelendiğinde bölücü mezhepçi cinsiyetçi bir dille kaleme alındığı ortadadır.

Bütün kurumlarda zaman zaman sorunlar olabilir. Ancak bu sorunlar öncelikle araştırılarak, kuvvetli dayanaklar eşliğinde dillendirilmelidir. ”Sorunları” kamuoyuna yansıtırken, insanların mezhebini, medeni durumlarını, etnik kimliklerini malzeme yapmak son derece yakışıksız ve ötekileştirici bir söylemdir.Nefret söylemidir.

Tıp Fakültesi Hastanesi iktidardan hiçbir destek almadan, kendi bütçesi ile geçinmeye çalışan, yetersiz sayıda personelin özverili çalışması ile nitelikli bir hizmet sunmaya çalışmaktadır. Günümüzdeki piyasacı sağlık ortamında bile güveni temsil etmektedir.

Durum böyle iken; özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin takdir edilmesi gerekirken kaleme alınan bu yazı ve zamanlaması son derece manidardır. Sağlığın giderek özelleştirildiği kamusal sağlık hizmetinin yok edildiği bu günlerde Tıp Fakültesi hastanesinin bu şekilde lanse edilmesini kötü niyetli bir girişim olarak düşünüyoruz.

Kim olduğu açıklanmayan bir çalışanın söylemlerinden yola çıkarak, net suçlamalarla yazılmış yazıda, neredeyse çalışanların tümü ahlaksızlıkla suçlanmakta, kadın çalışanlara hakaret edilmekte, medeni durumu sorgulanmakta, en tehlikelisi ise çalışanların belli bir bölge ve gruplardan oluştuğu ima edilerek bölücü bir yaklaşım sergilenmektedir. Tabi ki yazının sonunda kurumun satılması, özelleştirilmesi önerilerek bütün bu hakaretlerin gerçek amacı ortaya çıkmıştır.

Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki bu tür yaklaşımlar kimseye fayda sağlamayacaktır. Bu ülkenin kamu kurumuna verilecek zarar, halka zarar vermektir. Çalışanları, halkı bölmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür.

Biz çalışanların gerçek temsilcisi SES olarak bilinmesini isteriz ki Tıp fakültesi çalışanları yalnız değildir. Bu tür yaklaşımları kınıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması, yapılan hakaretlerin karşılıksız kalmaması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyoruz.

                                                                     YALÇIN MUTLU

                                                         ESKİŞEHİR SES ŞUBE YK ÜYESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]