Gün geçmiyor ki kadına yönelik şiddet kendini göstermesin. Gün geçmiyor ki bir kadın eşi, kardeşi, babası, sevgilisi, nişanlısı tarafından şiddet görmesin, dövülmesin öldürülmesin bıçaklanmasın. Evet kadına yönelik şiddet yine gündemdeki yerini koruyor.

manisakadinasiddethayir1Değerli basın emekçileri kadına yönelik şiddet konusunda iller birbiriyle yarışır durumda. Manisa ise binde 16 oranıyla 11. Sırada yer alıyor. 7 temmuz tarihinde Manisa da yaşayan bir kadın nişanlısı tarafından darp edilmiş ve defalarca acımasızca bıçaklanmıştır. Bu olay sonucunda yüz felci geçirmiş, ayrıca kolunu kullanamaz ve çalışamaz duruma gelmiştir. Yaşadığı bu olay ve yeniden şiddet görme korkusuyla da ruhsal bir çöküntü yaşamaktadır. Yine 16 ağustos’ta Manisa cumhuriyet mahallesinde annesinin yanında kalan bir başka kadın ise boşandığı eski kocası tarafından 4 yerinden bıçaklanarak ağır bir şekilde yaralanmıştır.

Tüm bu kadına yönelik şiddet sarmalı her nedense yetkililerce erkek cinneti olarak yorumlanmaya, açıklanmaya çalışılıyor. Böylece kadına yönelik erkek şiddeti aklanıp toplumun gözünde meşrulaştırılıyor. Aslında herkesin farkında olduğu bir şey varki oda bunun tek başına erkek cinneti olarak açıklanamayacağıdır.

Kapitalizm, Neo liberal uygulamalar sonucunda daha ucuz olan kadın emeğine yönelmektedir. Erkekler ise her geçen gün işsizler ordusuna dahil olmaktadır. Diğer taraftan Akp iktidarı kadına çocuk doğurmasını ve geleneksel aile yapısının gereği olarak ev işi ve erkeğe hizmet etme rolü vermektedir. Neo liberal uygulamalarla çelişen bu durum, ortaya çıkan kadına yönelik şiddetin temel gerekçesidir. Bir taraftan kadın dışarda çalışmak zorunda kalırken, öte yandan eve geldiğinde kocasına hizmet etmekle yükümlendiriliyor. Kadın bu duruma itiraz ettiği anda şiddet kaçınılmazlaşıyor.

Erkek egemen bir toplumda erkekler ev işi yapmayı, kadın eline mahkum olmayı kendilerine yediremiyorlar. Sözde erkek cinneti olarak açıklanmaya çalışılan tam da budur.

Değerli basın emekçileri kadına yönelik şiddetin sorumlusu Akp iktidarı ve onun neo liberal uygulamalarıdır. Bu uygulamalar sonucunda ortaya çıkan işsizlik, yoksulluk ve çözümsüzlüktür. Geleneksel, muhafazakar aile yapısı dayatmasının kapitalist ekonomi karşısında çatırtadamasıdır.

Hükümetin erkekleri koruyan açıklamaları ve mahkemelerin verdiği kararlar da şiddet olgusunu tırmandırmaktadır. Mahkemelerin verdiği ve sözde hafifletici sebepler olarak gerekçelendirilen kararlarla kadına yönelik şidet meşrulaştırılmaktadır. Hal böyle olunca çıkarılan yasalar yada sözde alınan önlemler yetersiz olmakta anlamsızlaşmaktadır.

Değerli basın emekçileri manisa’da bir kadın sığınma evi bulunmaktadır. Fakat kapasitesi ve sahip olduğu koşullar itibariyle yetersiz kalmaktadır. Ve maalesef pek çok kadın manisada bir sığınma evi olduğundan habersizdir. Bu nedenle pek çok kadın şiddet karşısında kendini çaresiz görmekte ve kaderine razı gelmektedir. İlimizde bulunan kadın sığınma evinin koşullarının bir an önce iyileştirilmesini burada kalan kadın arkadaşların işe giderken çocuklarını birakabilecekleri bir kreş açılmasını istiyoruz.

 

Biz Manisa Emekçi Kadınlar platformu olarak erkek egemen zihniyetini ve şiddetini destekleyen tüm yasa ve dayatmalardan vazgeçilmesini istiyoruz. Kadınlar, hem bedenleri hem de yaşam tarzları ile ilgili tüm kararları kendileri vermelidir. Yasalar ona göre düzenlenmeli, mahkemeler buna uygun kararlar vermelidir. İşsizlik ve yoksulluk kadınların suçu değildir. Bedelini de kadınlar ödememelidir.

Son olarak kadınlara seslenmek istiyoruz. Biz kadınlar hem erkek şidetine hem de kendi yaşadığımız sorunlar karşısında biraraya gelmeli örgütlenmeliyiz. Hiçbir iktidar kendiliğinden sahip olduğu ayrıcalıklardan vazgeçmez. Tıpkı bugüne kadar erkeklerin yaşadığımız toplumda ki ayrıcalıklarından kendi rızalarıyla vazgeçmeyecekleri gibi. Kadınlar ancak birleşerek özgürleşebilir.

Biz Manisa emekçi kadınlar platformu olarak öncelikle M.Ş’nin olmak üzere bu kentte ve ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddete karşı bir taraf olmaya devam edeceğiz. Dava sonuçlanıncaya ve gerekli cezalar verilinceye kadar da davanın takipçisi olacağız. Birlikte ve onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

Yaşasın örgütlü mücadelemiz.

Yaşasın Kadın dayanışması.

                                                                                    AYÇA RAMAZAN

                                                                                       MANİSA EMEKÇİ KADINLAR PLATFORMU  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]