Torbalı Devlet hastanesinde 4 Eylül 2012 Salı günü Acil serviste görev yapan hekim, hemşire, sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri hasta yakınları tarafından darp edilmiş ve linç girişiminde bulunulmuştur. Dün öğle saatlerinde 112 tarafından Torbalı Devlet Hastanesi Acil servisine ex olarak getirilen, acil serviste görev yapan hekim ve sağlık çalışanları tarafından yaşama döndürülebilme umuduyla yeniden müdahale edilen ancak geri dönüşü sağlanamayan hastanın yakınlarına ölüm haberi verilmiştir. Bunun üzerine hasta yakınları tarafından hekim, sağlık çalışanları ve acil serviste görevli güvenlik görevlisi darp edilmiştir. Saldırganlar acil servis camlarını kırmışlar ve malzemeleri tahrip etmeye çalışmışlardır. Bu sırada izmirtorbalisidder1acil serviste görevli hemşire arkadaşımız pelvis kırığı olduğu halde can havliyle kendini camdan dışarı atmak zorunda kalmıştır.

            Acil serviste görev yapan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerine bu süreçte talep ettikleri tüm hukuksal desteği sunacağımızı ve kurum olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu olay artık Türkiye’de tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne şartlarda çalıştığının bir diğer göstergesidir.

            Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddet durmak bilmiyor. Sağlık Bakanlığı oturup samimiyetle durumu değerlendirmelidir. Sorunun genel geçer ifadelerle ya da genelge yayınlayarak çözülemeyeceği apaçık ortadadır. Uyarılarımıza rağmen ne yazık ki etkili önlemler alınmamakta, sağlık çalışanlarını hedef gösteren dil ve tarz devam etmektedir.

            Tüm yurttaşlarımıza bir kez daha hatırlatıyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları sizin en zor zamanlarınızda  yardımınıza koşan can dostlarınızdır. Onlar sizin için en iyisini yapmak amacıyla özveriyle çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarına karşı sözlü ya da fiziki şiddete yönelmenizin hiçbir tutar yanı yoktur.

            Son kez uyarıyoruz!

            Bu şiddet ortamı devam eder ise, ne yazık ki, sizleri tedavi edecek sağlıkçı, ameliyat edecek cerrah bulamayacaksınız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için bir an önce önleyici ve caydırıcı tedbirler alınmaz ise hastaneler çalışamaz, şifa dağıtamaz kurumlara dönüşecek.

            Çözüm için;

  • Sağlık Kurumlarında güvenli çalışma ortamları yaratılmalı,
  • Öncelikle Acil servisler olmak üzere hastane genelinde çalışan hekim ve hemşire sayısı artırılmalı,
  • Acil servislerin fiziki koşulları düzeltilmeli
  • Görsel ve yazılı medya aracılığı ile şiddetin kaynağına dönük toplumsal duyarlılık arttırılmalı,
  • Sağlık İdarecileri ve Yetkililer, Sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddette sorumluluklarını kabullenip, çalışanları kamuoyu önünde izmirtorbalisiddet2itibarsızlaştırıcı, halkın sağlık çalışanlarına güvenini tahrip edici tutumlardan ve kışkırtmalardan vazgeçmelidirler.
  • Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelecek şiddet ve bu türden linç girişimleri ceza kanununda özel bir suç tipi olarak tanımlanmalı ve caydırıcı cezai yaptırıma bağlanmalıdır.

            Sözün bittiği noktadayız.

            Hastaların sadece insan oldukları için hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasının yolu sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının insani olmasından geçer. “Unutmayalım ki; hizmeti üretmenin temeli Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın istediği gibi ‘para’, ‘puan’, ‘verimlilik’, ‘kâr’, ‘bilânço’ değildir. Aksine bu mesleğin temeli yıllar önce söylendiği gibi sevgidir, anlayıştır, paylaşımdır, dayanışmadır.
            Hastanın müşteri, hekimin tüccara dönüştüğü bu karanlık sağlık sistemine daha fazla kurban vermemek için hastasıyla, hekimiyle, hemşiresiyle, laborantıyla, sekreteriyle, firma çalışanıyla ve bil cümle tüm sağlık personeliyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve gelecek güvencesi istiyoruz.

           Kararlıyız, alacağız. Çünkü sözün bittiği noktadayız.

                                                                   SES İZMİR ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]