BARIŞ VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN SAVUNUCUSU HUKUKÇU ve SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİ YARGILANIYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli basın, değerli kurum temsilcileri;

Arkadaşlarımız KESK’e bağlı SES Adana Şubesinin Avukatlığını yapmaktadırlar. Aynı zamanda da EMEP Adana İl Yöneticisi olan Av. Tugay Bek ve EMEP İl Başkanı Av. Sevil ARACI haklarında katılmış oldukları bir basın açıklaması nedeni ile açılan davanın karar duruşması 13.09.2012 tarihinde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecektir. Aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve İnsan Hakları Derneği üyesi olan arkadaşlarımızın haklarında örgüt adına suç işlemek ve örgütün propagandasını yapmak suçlarından 17’şer yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

Arkadaşlarımızın katılmış olduğu basın açıklaması 18 Mayıs 2011 tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi Adana İl Binasının önünde, o adanahukukcularyargilamadönem bağımsız milletvekili adayı olan Murat Bozlak ile siyasi parti ve kitle örgütü yöneticilerinin de katılımıyla Maya-Der (Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenler Derneği) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Basın açıklamasında Kürt sorununun barışçıl, demokratik, eşit haklara dayalı bir temelde çözümünün sağlanması, çatışma ve ölümlerin son bulması gerektiği düşünceleri dile getirilmiştir. Arkadaşlarımız da seçim çalışmalarının gereği olarak ve barış talebine destek olmak düşüncesi ile söz konusu bu basın açıklamasına katılmışlardır.

İnsan hakları, barış ve demokrasi talebini bastırmak niyeti ile Avukat Tugay BEK ve Avukat Sevil Aracı Bek hakkında Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/255 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

Arkadaşlarımız hakkında açılan bu dava, bir yandan savunmanın sesini kısmak ve ehlileştirmek için yoğunlaşan avukat yargılamaları bakımından, bir yandan da barış ve demokrasi güçleri üzerindeki baskı politikalarının bir uzantısı olması bakımından önem taşımaktadır. Yarın askeri darbenin 32. yıldönümü ve AKP hükümeti darbecilerle mücadele ettiği yalanını bir kez daha yenileyecek. Ancak 12 Eylül döneminde dahi bu kadar sendikacı, gazeteci ve avukat yargılanıp cezaevine konulmamıştır. Adana’da birçok sendika ve oda yöneticisi hakkında sendikal faaliyetlerinden dolayı ceza davaları açılmakta, disiplin soruşturmaları başlatılmaktadır. Tüm bu dava soruşturmalarla emek demokrasi güçleri zayıflatılmak, toplumun geneline bir korku salınmak istenmektedir.

İleri demokrasinin yaşandığı iddia edilen bu ülkede iki avukat arkadaşımızın yaşadıkları AKP demokrasisinin nasıl bir şey olduğunu açıkça göstermektedir. Emek Partisi İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan arkadaşlarımız yıllardan beri Adana’da siyaset yapmakta, kurumsal olarak davet edildikleri etkinlik ve basın açıklamalarına katılmaktadırlar. Av. Sevil ARACI BEK ve Av. Tugay BEK Adana’da ve çevre illerde yaşanan insan hakları ihlallerinde, cezaevlerinde yaşanan sorunlarda, işçi direnişlerinde daima savunma kürsüsünde olmuşlardır. Arkadaşlarımızın bu özellikleri nedeni ile sindirilmek istendiğini düşünmekteyiz.

Bu topraklarda kimse barış istemesin, Kürt sorununa çözüm talep etmesin, demokrasi ve özgürlüklerden söz etmesin, gençler parasız eğitim istemesin, köylüler derelerine sahip çıkmasın, kadınlar her türlü şiddete sesiz kalsın istiyorlar. Kimse konuşmasın herkes ama herkes bir  AKP’li gibi yaşasın, düşünsün, konuşsun istiyorlar.  Halen cezaevlerinde yüzlerce hatta binlerce üniversite öğrencisi, avukat, gazeteci, siyasetçi, kadın, sendikacı var. Ülke kocaman bir cezaevine dönüştürülmüş, herkes hedef haline getirilmiştir. Arkadaşlarımızın başlarına gelen tam olarak budur.

Farklı bir gelişme de Mersin’de daha dün 21.30 sıralarında 15-20 kişilik faşist bir grup Eğitim Sen binasına fiziksel saldırıda bulunmuş ve tabelaları tahrip etmişlerdir. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Yine Mersin’de 8 Mart 2005 yılında Dünya Emekçi kadınlar Günü ile ilgili çalışmaları örgütledikleri için üç sendikacı 15’er ay ceza almış ve cezaevine konulmuştur. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Değerli basın;

Adana’da hukukçularımızın yargılandığı davanın karar duruşması 13 Eylül 2012 Perşembe günü saat 13:30’da görülecektir. İddia makamı mütalaasında arkadaşlarımızın cezalandırılmasını talep etmektedir.

Barış ve demokrasi güçlerini bu davayı takip etmeye ve duruşma öncesinde yapılacak basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz.11.09.2012

 

BASIN AÇIKLAMASI

TARİH: 13 EYLÜL 2012 PERŞEMBE / SAAT: 13.00

TOPLANMA YERİ: ADANA ADLİYE BİNASI ÖNÜ

 

DURUŞMA

TARİH: 13 EYLÜL 2012 PERŞEMBE / SAAT: 13.30

YERİ: ADANA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ, KESK ADANA ŞUBELER PLATFORMU, DİSK ADANA BÖLGE,

TMMOB ADANA İKK, ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı), İHD (İnsan Hakları Derneği),

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ, PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, TUNCELİLER DERNEĞİ, ÖDP, DİP,

ADANA HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ adına

Muzaffer YÜKSEL

SES ADANA ŞUBE BAŞKANI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]