09.08.2012 Perşembe günü saat 13.45’te Genel Başkanımız, İzmir Şube Başkanımız ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı ile Hastanemiz Başhekimi, Başhekim Yardımcıları ve Başhemşirenin de olduğu idari heyetle yapılan toplantıda aşağıdaki taleplerimiz görüşülmüştür.

Taleplerimiz;

1- Adil hemşire dağılımı (hemşirelik dışında görevlendirilen ve nöbet engeli olmayan hemşirelerin kliniklere çekilmesi.)

2-  Mevcut durumda 850 olması gereken hemşire sayısının tamamlanması,(yeni yatak açıldığında bu sayının yatak sayısına oranla 1/1 artırılması)

izmirtepeciikanlasma13- Acil servisin triyaj bölümünde hekim bulundurulması, 

4- İdarenin hemşirelik üzerinde yürüttüğü ayrımcı baskıların kaldırılması (kılık-kıyafet, giriş-çıkış vb),

5- Hemşirelik üzerinde ki tüm meslek dışı angaryaların kaldırılması (kalite, hekimin işleri vb.),

5- Atamaların liyakate uygun olarak yapılması,(kıdem ve eğitim seviyesi)

6- 25 çalışma yılını doldurmuş hemşirelerin nöbet sayılarının düşürülmesi,

7- 30 yılını doldurmuş hemşirelerin nöbetten çıkması,

8-  Hemşire çalışma saatinin mesai tamamlama biçiminde yapılması ve nöbet izinlerinin kullanılması,

9- Hemşire açığına rağmen son dönemde atanan başhemşire yardımcılarının geri çekilerek nöbetli yerlerde çalıştırılmasını talep ediyoruz.

 

Taleplerimiz doğrultusunda aşağıdaki adımlar atılmıştır.

1-     İl Sağlık Müdürlüğü’ne mevcut hemşire açığının giderilmesine dair hemşire talebiyle ilgili hem idare hem de Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube ve SES İzmir Şube tarafından acilen yazı yazılacak ve görüşme yapılacak.

2-     Hastanedeki mevcut hemşire dağılımı, iş bölüşümü ve çalışma saatleri ile ilgili Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, SES hemşire temsilcisi ve Başhemşire tarafından oluşturulacak bir komisyon kurulup hastanede inceleme ve değerlendirme yapılacak, hazırlanılan sonuç raporu üzerinden istihdam yeniden düzenlenecek.

3-     Hastanede halen çalışmakta olan hastane içi görevlendirme ve görev yeri değiştirme komisyonuna yetkili sendika olan SES temsilcisi katılarak görevlendirmelerin gönüllülük, eğitim ve liyakate göre yapılması konusunda çalışanlardan yana taraf olup düzenli bilgilendirme yapacaktır.

4-     Başhekimlik, hemşirelere görevi olmayan işlerin yaptırılması (hekim, sekreter işleri vb)  ve bu sorunun başhekimliğe yansıtılması izmirtepeciikanlasma2durumunda hemşirelerden yana tutum alacağını beyan etmiştir.

5-     Acil serviste hemşirelerin yaşadığı sorunlara ilişkin ( mobbinge, darp, triyajda hekim bulunmaması) Türk Hemşireler Derneği temsilcisi, SES hemşirelik temsilcisi, Acil servis Sorumlu Başhekim Yardımcısı ve Acil Servis Sorumlu Başhemşire Yardımcısından oluşan bir ekip ile hemşirelerin maruz kaldığı tüm sorunlar araştırılacak ve gerekli müdahaleler yapılacaktır. Ayrıca acil servisin işleyişindeki aksaklıklara ilişkin diğer eğitim ve araştırma hastaneleri ile tıp fakültesi hastaneleri acil servis işleyişleri incelenecek, yeniden düzenleme yapılacaktır. 

6-     Son atanan başhemşire yardımcılarının atanma usullerine dair inceleme başlatılacaktır.

Yukarıdaki görüşme sonucunda taleplerimizle ilgili verilen taahhütler Hemşirelik Komisyonu, SES İzmir Şubesi ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Yönetimi ile koordineli olarak takip edilecektir. Bu sebeple 10.08.2012 Cuma günü işe 1 saat geç başlama eylemini ertelemiş bulunmaktayız.

Hemşire komisyonumuz her hafta Salı günü 12.30 da toplanıp süreci takip edecek ve alınacak tavır hakkında karar vereceklerdir.

Tüm hemşire arkadaşlarımızı, fikirlerini tartışmak üzere komisyona katılmaya çağırıyoruz.

 

Tepecik Hastanesi Hemşireleri Adına

SES İZMİR ŞUBESİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]