TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NDEN TEŞEKKÜR…

Facebook
Twitter
WhatsApp


İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşlarımızın sorunları ve bu sorunların çözümü için eylem planları hakkındaki bilgi ve destek talebi, Sağlık Emekçileri Sendikası Tepecik Hastanesi hemşire temsilcileri aracılığı ile THD Genel Merkeze iletilmiştir. Bunun üzerine Genel Merkez önce THD İzmir Şubesi, ardından hastane başhemşiresi, daha sonra SES Genel Başkanı ve SES İzmir Şube başkanı ile telefonla görüşmüştür. Bu görüşme sonrası 09/8/2012 günü THD İzmir Şube Başkanımız ve bir yönetim kurulu üyesi ile SES Genel Başkanı, İzmir Şube Başkan ve temsilcileri birlikte sorunlar etrafında İzmir’de ayrıntılı bir görüşme yapmış, daha sonra aynı grup anılan hastanenin baş hemşiresi, baş hekim ve yardımcıları ile yine ayrıntılı bir görüşme daha yapmıştır.

Sorunların çözümüne yönelik olarak her iki makamla da yapılan görüşmeden olumlu izlenimler edinilmiş ve sorunların çözümü için görüşmelere devam edilmesi kararı alınmıştır.

Sivil toplum örgütleri ve iş yerleri ile olumlu ilişki biçimine örnek oluşturan bu gelişme ile ilgili olarak hastane yetkilileri ile SES’e teşekkürlerimizi iletiriz.

THD Genel Merkez

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]