SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN 4 NİSAN 2012 GÜN VE 28254 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DİKKATİ ÇEKEN KONULAR:

Facebook
Twitter
WhatsApp

1-  Daha önce Sağlık Bakanlığı dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucularına
doğrudan yapılan acil başvurularında gider faturaları SGK tarafından ödenmez
iken; bu tebliğde ilgili hizmet sunucularına doğrudan müracaatlara ilişkin
kurumun ayrıca usul ve esas belirleyebileceği ifade edilmektedir.

2-  Romatoit Artritli hastalarda günde 1×1 şeklinde kullanımı sınırlandıran
madde iptal edilmekte, dozu hekime bıraktığı için olumlu bir değişiklik olarak göze
çarpmaktadır.

3-  Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesine “kronik karaciğer
hastalıkları” başlığı altındaki maddeye “antiviraller” “dalfampridine”  ve “fesoterodin” eklenmiştir. Bu da
olumlu olarak değerlendirilmelidir.

4-   Sistemik antimikrobik ve diğer ilaçların reçeteleme kuralları listesinde
bir değişiklik yapılmış ve “asetilsistein” 600 mg’ın üzerindeki dozlarının
uzman hekimlerce reçeteleneceği düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemede önemli iki
olumsuzluk vardır.

 A) Yurttaşlar en yakınlarındaki aile hekimlerine
hızlı bir şekilde ulaşıp, daha az katılım payı ödeyerek ilaçlarını alabilecekken
bu düzenlemeyle hastane koridorlarında sıra beklemek ve ulaşım ve katılım payı
olarak ceplerinden daha fazla para ödeyerek ilaca ulaşımlarına neden olacaktır.

B) hekimler açısından aldıkları eğitim ve mesleki formasyon sınırlarını
zorlayan bir düzenlemedir. Birinci basamağı zayıflatan 2. ve 3. basamakta aşırı
uzmanlaşmayı dayatmaktadır.

5-       
Yatan hastalarda kullanım halinde
bedelleri ödenecek ilaçlar listesindeki intravenöz anti RH preparatlarının
ayaktan tedavideki esaslara göre kullanıma yönelik bir düzenleme getirilmiştir.
Bu
madde ile yapılmış olan yatarak tedavide bile katkı payı alınması tıbbi
gereklilik açısından kabul edilebilir değildir. Bu ilaçlardan hem yatarak hem
de ayakta tedavide katkı katılım payı alınmamalıdır. Alınmaya devam edilmesi
halinde tedaviden para nedeniyle yapılacak imtina sonucu  kan uyuşmazlığı nedeniyle bebek ölümlerinin
artmasının vebali kimde olacaktır?

6-       
Ayakta tedavide sağlık raporu ile verilebilecek ilaç listesinde aşırı
aktif mesane tedavisinde kullanılan ve düzenlenen rapora dayanarak tüm
hekimlerce reçete edilen ilaçlara “Solifenasin”, “Tolderodine-L”, “Trospiyum”,
“Propiverin”, “Fesoterodin” eklenmiştir. Bu olumlu bir gelişmedir.

 

Sonuç olarak bu tebliğde bazı olumlu
maddeler olmakla birlikte benzer düzenlemelerin büyük bir bölümünde olduğu gibi
olumlu bazı maddeler öne çıkarılarak asıl maksat olan piyasalaştırma süreci
halktan saklanmaktadır.

Bu düzenleme ile: SGK’nın anlaşmalı
olmadığı Sağlık Bakanlığı dışındaki resmi sağlık hizmet sunucularına doğrudan
başvuru halinde giderlerin ödenmesinin önü açılarak o hizmet sunucularına
kaynak aktarılmasına sebep olacak bir uygulama başlatılmaktadır. Bütün
SUT’larda olduğu gibi bu SUT’ta da hekimlik meslek eğitiminin sınırlarını
zorlamaya yönelik uygulamalara yer verilmiş, bazı ilaçların raporlu olsa bile
uzman hekimlerce yazılması koşulu getirilmektedir. Bugüne kadar yasa yönetmelik
ve kanun hükmünde kararname ile sağlığı piyasalaştıran anlayışın geriye kalan
süreci SGK’ya verdiği yetki ile ve kurumun yayınlayacağı SUT’lar ile
tamamlayacağı anlaşılmaktadır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]