ENGELLİLERİN İSTİHDAMI
ANAYASAL BİR HAK, DEVLETİN DE ÖDEVİDİR.

BU HAK ENGELLENEMEZ….!

Nüfusumuzun %12,29’unu oluşturan 8,5
milyon
engelli vatandaşlarımız AKP tarafından bir kez daha mağdur
edilmiştir.

Çalışmak bir insan hakkıdır. Toplumun tüm
bireyleri için ulaşılmak istenen bir hedeftir. Toplumun tüm bireyleri için
önemli olan çalışma hakkı engelliler için toplumsal yaşama katılım açısından
kilit rol oynamaktadır. Engelli bireylerin istihdam edilmeleri bedensel ve
zihinsel çaba harcayarak başkalarına yük olmadan kendilerine toplumda yer
edinebilmelerinin en önemli aracıdır. Ancak toplumun tamamının yaşadığı
işsizlik sorunu gibi engellilerin de istihdamında yoğun sorunlar yaşanmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin,
engellilerin memur olarak istihdamına ilişkin merkezi bir sınavın yapılacağını,
bu sınav sonucunda 20 bin kadroyu mutlaka dolduracağız’’diyerek engellinin
istihdam edileceğini kamuoyu ile paylaşmıştır. Sınav tarihi konusunda birkaç
kez değişiklik yapıldıktan sonra bu tarih en son 29 Nisan 2012 olarak
kesinleşti. Engelli sınavı konusunda medyaya ençok demeç veren Sayın Şahin,
çeşitli televizyon konuşmalarında ve demeçlerinde ısrarla 20.000 kişinin
alınacağından söz etmeyi sürdürmüştür.

Ancak, 4 Nisan 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sayın Faruk Çelik’in Meclis Genel Kurulunda yaptığı açıklama, Sayın
Fatma Şahin’i yalanlar niteliktedir. Sayın Çelik, 29 Nisan 2012 tarihinde
yapılacak sınavla, 3512 engellinin çeşitli kurumlara memur olarak
yerleştirileceğini belirtmiştir.

Hükümetin iki bakanından hangisi doğruyu söylemektedir?

Ya, engelli istihdamından doğrudan sorumlu Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı ısrarla ifade ettiği 20.000 sayısı ile engellileri
aldatmaktadır, ya da Çalışma Hayatından sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı kadroları açıklamayarak yandaşlarına saklamak istemektedir.

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre istihdam edilmesi
gereken engelli memur açığı 23.360’dır. Bu rakama, yeni kurulan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli dahil değildir. Bunların da dahil
olmasıyla bu rakam çok daha yüksek olmalıdır.

Sayın Fatma Şahin, istihdam edilecek engelli memur sayısını
20.000 olarak açıklarken bu rakamları bilmemekte midir? Eğer kasıt engelli
memur açığının 2 yıl içerisinde peyderpey doldurulacağı idiyse, neden 20.000
diye ifade etmiş, herkesin ulaşabileceği bu rakamları net olarak
belirtmemiştir? Bu durum bile 20.000 rakamının yapılacak sınavdan sonra hemen
istihdam edilecek memur sayısı olduğunu göstermeye yeterlidir. Kaldı ki, Sayın
Bakanın hiçbir açıklamasında iki yıllık süreden söz edilmemektedir. Hiç kuşku
yok ki, Bakanın yapmış olduğu açıklamalar tüm kamuoyunda ve engelli kitlesinde
hemen sınavdan sonra 20.000 kişinin istihdam edileceği algısını yaratmıştır.

Sendikamız adına, yeni yapılanmakta olan bakanlık
teşkilatındaki, içinde engelli istihdamı ve topluma kazandırılmasının da olduğu
sorunlarla ilgili olarak Bakan Fatma Şahin’den defalarca randevu talep edilmiş,
ancak Bakan Yardımcısı ile görüşme yapılabilmiştir. Üzerinden aylar geçen bu
görüşmede sorunlara ilişkin olarak verilen dosya ile ilgili bir gelişme
kaydedilmediği gibi bize bilgi de verilmemiştir.

Sendika olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma
Şahin’i açıklamaları ile kamuoyunu ve engellileri aldattığı için şiddetle
protesto ediyor; iş işten geçmeden daha önce vermiş olduğu sözleri yerine
getirebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak bir çalışma
yürüterek istihdam edilecek engelli memur sayısını artırmasını, mevcut sorunların
da giderilmesi için sendikamızı muhatap alarak görüşmesini bekliyoruz. 11.04.2012

 

                                                                                                                       MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]