AKP’nin emek ve halk düşmanı yasa
değişiklikleri tam GAZ devam ediyor. Siyasi iktidar, çocuklarımızın ve
ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren 4+4+4 kademeli eğitim

düzenlemesini
başta Konfederasyonumuz olmak üzere toplumun değişik kesimlerinin ülke
genelindeki eylemlerine vahşet boyutunda saldırarak ve Meclis içinde de şiddet
uygulayarak yasalaştırmıştır. AKP hükümeti, bugün itibariyle milyonlarca kamu
emekçisini, emeklileri ve ailelerini ilgilendiren 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanununu Genel Kurula getiriyor.

Bilindiği
gibi 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliğinden sonra yapılması gereken yasal
düzenleme hükümet tarafından geciktirildiği için, kamu emekçileri ve emeklileri
ilk kez 2012 Ocak ayından bugüne maaşlarını zamsız almaktadır. Yaklaşık sekiz
aydır üzerinde tartışma yürütülen yasa tasarısının Genel Kurula gönderilen son
hali KESK’i bir kez daha haklı çıkarmıştır.

Tasarı
sürecin baştan sona kandırma ve oyalamadan ibaret olduğunu belgelemektedir.
Üçlü Danışma Kurullarında ve Meclis Komisyonlarında yapılan tartışmalarda
defalarca evrensel standartlara uygun bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini
ifade etmemize rağmen hükümet kendi siyasi ihtiyaçlarına uygun biçimde yandaş konfederasyonunu
koruyup-geliştirmeyi hedefleyen bir tasarıyı hiçbir olumlu öneriyi dikkate
almadan Genel Kurula getirdi.

Değerli Basın Emekçileri;

Tasarı
ile toplu görüşmeden bile daha geri bir düzenleme getirilmek istenmektedir.
İşkollarına özgü sorunlar üzerinden örgütlenerek üyelerinin hak ve çıkarlarını
korumak gibi öncelikli bir görevi olan sendikaların toplu sözleşme hakkı
göstermelik düzeyde tutulmaktadır. Yine binlerce belediyede onbinlerce kamu
çalışanının yararlandığı toplu sözleşmeler konulan birçok yasaklayıcı hükümle
ve “Sosyal Denge Sözleşmesi” adıyla yapılamaz hale getirilmeye
çalışılmaktadır. Grev hakkımızın yasal teminat altına alınmasına ilişkin hiçbir
düzenleme getirilmemekte, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller
korunmakta,  Sendikalar Heyetinde yandaş
konfederasyonun, Hakem Kurulunda hükümetin atadıklarının çoğunlukta olması
garanti altına alınarak adına “toplu sözleşme” yasası denilen bir düzenleme
yapılarak kamu emekçileri kandırılmaya çalışılmaktadır. Tasarının temel konulardaki
yaklaşımının özgür bir toplu pazarlık düzeniyle hiçbir ilgisi olmayıp,
özgürlükleri tamamen kısıtlamayı hedefleyen yasa tasarısının özüne de ruhuna da
tamamen yasakçı mantık hâkimdir. AİHM kararları, uluslararası sözleşmeler ve
Anayasa yok sayılarak “Toplu Sözleşmede imza yetkisi tek başına yandaş
sendikanın başkanına verilmiştir”
. 
Meclis’ten geçirilmeye çalışılan bu tasarıyla getirilmeye çalışılan
toplu sözleşme düzeninin dünyanın hiçbir yerinde örneği yoktur.

Değerli Basın Emekçileri;

KESK olarak bu tasarının asgari
standartlarının;

 • Grev hakkımızın yasal teminat
  alındığı özgür bir Toplu Sözleşme düzeni,
 • Örgütlenme özgürlüğü önündeki
  tüm engellerin kaldırılması,
 • Her sendikanın kendi üyeleri
  adına toplu sözleşme yapabilmesi,
 • Belediyelerde yıllardır yapılan
  Toplu Sözleşmelerin güvence altına alınması,
 • Çalışma yaşamının
  demokratikleştirilmesine uygun olmasını istiyoruz,

Değerli Basın Emekçileri,

Aylardır bu yasanın kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak biçimde
çıkması için mücadele ediyoruz. Bugün de ülke genelindeki tüm meydanlarda kamu
çalışanları oturma eylemleri yaparak AKP’nin bu dayatmacı ve baskıcı tutumunu
protesto ediyor. Buradan AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz:

Meclis çoğunluğunuza güvenerek “sahte sendika” yasasını çıkarmaya yönelik
bu dayatmadan vazgeçin. Bu tasarının kamu çalışanlarının beklentilerine uygun
biçimde çıkması için tasarıyı geri çekin. Evrensel standartlara uygun yeni
yasayı hep birlikte yapalım.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN KESK!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]