Sağlık Emekçisi Dr. Ersin Arslan Gaziantep’te çocuk
sayılabilecek bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
“Sağlıkta dönüşüm”ün sonucu olan bu uygulamalara karşı sağlık emekçileri
bugün bütün illerde sendikamız ve TTB öncülüğünde  alanlara çıktı.
Yarın da (19 Nisan 2012  Perşembe) günü aciller dışında sağlık hizmeti
vermiyoruz!

ÜZGÜNÜZ… KIZGINIZ… ÖFKELİYİZ…
TEPKİLİYİZ…

İSYAN EDİYORUZ!

19 NİSAN 2012 PERŞEMBE GÜNÜ SAĞLIK
HİZMETİ VERMİYORUZ!

Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet
Hastanesi’nde çalışan göğüs cerrahi uzmanı Dr. Ersin Arslan, 17 Nisan günü
bıçaklanarak öldürüldü.

Hiç kimse bu cinayeti “cehalet”le,
“tepki”yle, “münferit”likle açıklamaya kalkmasın.

Taammüden öldürüldü Dr. Ersin Arslan.

Göz göre göre öldürüldü.

Yıllardır, sağlık ortamının vahşi bir
şiddet ortamına dönüştüğünü, sürekli olarak saldırıya uğradığımızı,
hekimlere-sağlık emekçilerine yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara
geldiğini, can güvenliğimizin olmadığını söyledik, söylüyoruz.

Durumun vahametini kavrayıp tedbir
alması gereken yetkililer ise kulaklarını tıkadılar, gözlerini yumdular, olan
biteni seyretmekle yetindiler; daha da kötüsü hastaları hekimlere-sağlık
çalışanlarına karşı kışkırtmaya devam ettiler.

Sağlıkta Dönüşüm”
programı uygulandıkça sağlık emekçilerine yönelik şiddet artmaktadır. Sağlık
emekçilerine yönelik artan şiddete karşı tepkilerimiz, taleplerimiz bu güne
kadar yetkililer tarafından görülmemiştir. Yetkililerin bu tavrı ile sağlık
emekçilerini ve halkı karşı karşıya getiren uygulamalarının geldiği aşama bir
hekimin hayatına mal olacak seviyeye gelmiştir. Bu durum bizler açısından kabul
edilebilir değildir.

Türkiye’nin bütün sağlık kurumlarında
çalışan bütün sağlık emekçileri isyan halinde.

Bu nedenle yetkilileri
uyguladıkları politika ve kullandıkları dilden vazgeçmeleri için uyarıyoruz.
Mevcut sağlık sistemindeki sorunların kaynağının sağlık emekçileri olmadığını
tekrar anlatmak için;

19 Nisan 2012 Perşembe günü bütün
Türkiye’de hep birlikte sağlıkta şiddete karşı tepkimizi göstereceğiz.

19 Nisan 2012 Perşembe günü (acil
servisler dışında) sağlık hizmeti vermiyoruz!

Kent Sağlık Hakkı Meclislerine ve Tüm
Sağlık Örgütlerine Çağrımızdır;

Sağlık emekçileri ve halkın daha fazla karşı karşıya
gelmemesi için, daha fazla sağlık emekçisi şiddete uğramasın hayatını
kaybetmesin diye acilen almış olduğumuz bu eyleme desteğinizi bekliyoruz.

Halkımıza çağrımızdır;

Sağlıkta uygulanan
politikaların sonucu halk ve sağlık emekçileri karşı karşıya gelmektedir.
Sağlıkta uygulanan piyasacı uygulamalara, paran kadar sağlık sistemine hayır
demek için Perşembe günü sağlık kurumlarına muayene için değil,
eylem-etkinliklerimize destek vermek için gelin çağrısında bulunuyoruz.
            

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
SENDİKASI GENEL MERKEZİ


 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]