Sağlık Hakkı
ve Hasta Hakları Derneği (SAHHAD) sağlık emekçilerine karşı yapılan saldırıları
kınayarak, sağlık emekçilerinin yarın yapacağı greve destek çağrısı yaptı.

Gaziantep’te
bir doktor bir hasta yakını tarafından göğsünden bıçaklanarak hunharca
katledildi.

Bizler
Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları savunucuları olarak bu olayı şiddetle kınıyor ve
Dr Ersin ARSLAN’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Diliyoruz
bu tür korkunç cinayetler bir daha olmaz.

Sağlıkta
yaşanan bu şiddet sarmalında mağdur olan tüm sağlık emekçisi dostlarımızı ve
yakınlarının yanında olduğumuzun bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bizler
SAHHAD olarak kurulduğumuz günden bu yana kadar hep hasta ve hasta yakını
haklarının sağlık emekçileri ile karşı karşıya gelerek kazanılamayacağını,
sağlığın doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olduğunu ve sağlık hizmetine
ihtiyaç duyan her yurttaşın bu hakka; gerektiğinde, gerektiği yerde ve
gerektiği kadar, ücretsiz kavuşması gerektiğini savunduk. Ve dedik ki; Sağlık
hizmeti sunan sağlık emekçisi ile sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınları
birbirlerinin; rakibi, karşıtı, düşmanı değildirler. Aksine hasta ve hasta
yakınları ve sağlık emekçileri ücretsiz ve eşit sağlık hizmeti için omuz omuza
mücadele yürüterek bu hakka kavuşabilirler.

Ancak ne
bizlerin bu düşünceleri, ne tabip odalarının ve SES’in bu yönde verdiği
mücadele bu güne kadar hükümetin ve yandaş medyasının yanlış yönlendirmelerinin
önüne geçemedi.

Hastanede
kurulan hasta hakları birimleri adeta sağlık emekçilerini şikâyet etmek için
kurulmuş gibi yansıtıldı.

Hasta ve
hasta yakınlarının sağlıkta dönüşümün getirdiği ticari zihniyetten haberdar
olması istenmedi, saklandı, yanlış anlatıldı, yalan söylendi.

SSK
hastaneleri sağlık bakanlığına devredildi, SSK ilaç fabrikası kapatıldı, ama
ilaç kuyruklarını bitirdik herkes istediği eczaneden ilacını alacak diye
yansıtıldı.

Aile
hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetleri özelleştirildi; ama konu, herkesin
aile hekimi olacak, aile hekiminiz düğünlerinizde size altın takacak diye lanse
edildi.

Şimdi kamu hastaneler
birliği ile bütün kamu hastanelerini özelleştiren hükümet konuyu sağlıkta
reformun son ayağı diye tanıtıyor, oysa yapılan paran kadar sağlıktır.

İşte bu
dönüşüm, değişimle ve sağlık emekçilerinin şikâyet edilmeden, kızılmadan
çalışmayan, para düşkünü tembeller olarak yansıtılması sonrasında da sağlık
emekçilerine yönelen şiddetle karşı karşıya kaldık, kalıyoruz.

Kimse
sağlık emekçisine şiddete son diye hamasi nutuklar atmasın.

Sağlık
emekçiklerine yönelen şiddetin sorumluları bellidir.

Bu
sorumlular; başta hükümet, hükümetin sağlık bakanı, IMF ve Dünya Bankasının
dayattığı özel sağlık politikaları ve bu dönüşümü halka şirin göstermek için
dört takla atan yandaş medyadır.

Çözüm
basittir.

Sağlık,
her yurttaşın parsız, eşit ve nitelikli olarak; ihtiyaç duyduğu anda, ihtiyaç
duyduğu kadar, ihtiyacı olan yerde alabileceği bir haktır.

Bir an
önce sağlıkta ticarileşmeden vazgeçilmeli; sağlık emekçilerine insanca
yaşayacak ve emekliliğine yansıyacak temel ücret verilmeli ve bütün sağlık
kurumları; sağlık emekçileri, hasta ve hasta yakınlarının ortak sahiplendiği
demokratik, kamusal kurumlar haline getirilmelidir.

Kısacası
para için değil toplum yararı için sağlık hizmeti hedef alınmalıdır.

Bizler
yukarda açıkladığımız ger ekçelerle yarın Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES’in çağrısı ile yapılacak GREV eylemini
desteklediğimizi ilan ediyoruz.

Bizler
bütün hasta ve hasta yakınlarını, dolayısıyla bütün halkımızı 19.04.2012
Perşembe günü, çok acil olmadıkça sağlık kuruluşlarına başvurmamaya ve sağlık
hizmeti talep etmemeye davet ediyoruz.

Bu insani
bir taleptir.

Bir
insanın en temel hakkı yaşam hakkıd ır.

Sayın Dr
Ersin ARSLAN’ın ailesi, eşi ve çocuklarının paramparça edilen yüreklerine
serpilen bir damla sudur bu eyleme destek vermek.

İşte bu
nedenle tüm duyarlı halkımızı bu eylemlere destek olmaya çağırıyoruz.

 

Sağlık Hakkı
ve Hasta Hakları Derneği Adına

Mustafa
Çeker

Dernek
Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]