BİZ, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE SAĞLIK HİZMETİ’NİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE ONUN SONUCU OLAN BU ÖLÜME ÖFKELİYİZ.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gaziantep’de görev yapan Dr.
Ersin Arslan’ın bir hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu 18 Nisan 2012
tarihinde yaşamını yitirmesiyle yasa boğulan sağlık emekçileri,

bugün sağlık
hizmeti sunmadı. Tüm illerde bugün de dün olduğu gibi yürüyüşler, protesto
eylemleri ve basın açıklamaları gerçekleştirildi.  İş bırakma eylemi çoık büyük katılımlarla
gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalarda  sağlık
alanında şiddeti körükleyen sağlık politikalarından vazgeçilmesi talebi
tekrarlandı. Protestolar sırasında dün olduğu gibi bugün de “Bakan
istifa” sloganı tek slogan olarak öne çıktı. Sendikamız  ve TTB öncülüğünde  mücadelesine sahip çıkan,  iş bırakma ve etkinliklere katılan tüm sağlık
ve sosyal hizmet emekçilerine teşekkür ediyoruz.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI VE ETKİNLİKLERE İLİŞKİN FOTOGRAFLAR AŞAĞIDADIR.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM” CAN ALIYOR……!

Üzgünüz,

Kırgınız,

Kızgınız,

Öfkeliyiz….

Bir Sağlık
emekçisini, Dr. Ersin ARSLAN’ı kaybettik.

Onu ve
nitelikli bir sağlık hizmeti verme mücadelesi uğruna yitirdiğimiz tüm sağlık emekçilerini
saygıyla anıyoruz, onları selamlıyoruz.

Öfkeliyiz.
Arkadaşımızı yitirmemizi güvenlik sorunu gören ve ek tedbir almaya ihtiyaç var
diyen anlayışa öfkeliyiz.

Öfkeliyiz,
bizi hasta ve hasta yakınlarına hedef yapan, nedenin kendi programları olduğunu
unutup, onları bizimle karşı karşıya getiren açıklamalara öfkeliyiz.

Sağlığı hak
olmaktan çıkarıp, telefonla randevu için para alan uygulamaya öfkeliyiz.

Acil servise
başvuran hastayı, para alınan, alınmayan ayırımı ile bizi baş başa bırakan ve
hastayı bize düşman eden “YEŞİL ALAN
KODU
” uygulamasına öfkeliyiz.

Her aşamada
katkı-katılım payı ve ilave ücretlerle sağlık hizmetine ulaşmayı zorlaştıran
sisteme ve savunucularına öfkeliyiz.

Bizi şikayet
etmek için siteler açan, kutular koyan, bu yönde açıklama yapanlara öfkeliyiz.

Her gün
karşılaştığımız saldırı ve şiddetin nedeni bizmişiz gibi, bizi hedef gösterip
aradan sıyrılanlara öfkeliyiz.

BİZ, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE
SAĞLIK HİZMETİ’NİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE ONUN SONUCU OLAN BU ÖLÜME ÖFKELİYİZ.

Bu öfke
dinmez, dinmeyecek.

Sağlık;
üzerinden kar elde edilen, alınıp satılan bir mal gibi görüldükçe dinmeyecek.

Onun için
bize bugün bu sözleri söyleten anlayışa öfkeliyiz ve tekrar uyarıyoruz:

Dönüşüm
dediğiniz politika iflas etti artık. Memnuniyet diye açıkladığınız % 76’ların
gerçek sağlık hizmeti anlamına gelmediğini siz de biliyorsunuz. Vazgeçin bu
sevdadan. Vergi veriyoruz yeterince, hatta yeterinden de fazla. Bu bize
sağlığın hak olması için yetiyor, artıyor bile.

Vazgeçin
sağlığımızın üzerinden para kazanmaktan, kazandırmaktan.

13 Mart 2011
günü onbinlerle sizi uyardık.

19-20 Nisan
2011 tarihinde iki gün hizmet vermedik sesimizi duyurmak için, duymazlıktan
geldiniz.

21 Aralık
2011 günü tüm yurtta G(ö)REV yaptık, her yerde Sağlık Meclislerimizi 
kurduk, itiraz ettik, bugünler için uyardık sizi, kulaklarınızı
tıkadınız.

11 Mart 2012
günü Ankara’da, tüm yurttan gelen ve sağlık hakkına sahip çıkanlarla, parasız
sağlık isteyenlerle buluştuk, onu da görmezden geldiniz.

Şimdi
anlıyoruz ki, sesimizi duymanız için ölmemiz gerekiyor.

Ama biz
ölsek de, gazınız, suyunuz, jopunuz olsa da, hele de bundan sonra
mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremezsiniz.

Daha
bilenmiş, daha kararlı ve daha direngeniz, mücadelemize kaldığı yerden devam
etmek üzere buradayız.

Onun için
yol yakınken,  halkın sağlık hakkını yok
eden, bizi bölen, parçalayan;

·         
İş
Güvencemizi,

·         
Ücret
Güvencemizi,

·         
Gelecek
Güvencemizi,

·         
Can
Güvencemizi tehdit eden,

·         
Meslek
onurumuzu yok eden,

·         
Paran
Kadar Sağlık Dönemini başlatan politikalarınızdan vazgeçin.

Yol yakınken
vazgeçin.

Siz
vazgeçinceye kadar mücadele etmeye kararlıyız.

Hiçbir şey
bizi bu mücadeleden alıkoyamaz, mücadelemizi engelleyemez.

Bu
mücadeleyi sürdüreceğimize  söz
veriyoruz, iki gün önce yitirdiğimiz Dr. Ersin ARSLAN ve şiddet gören tüm
sağlık emekçilerine söz veriyoruz.

Sağlık
Hizmetine ulaşamayan, nitelikli sağlık hizmeti alamayan halkımıza söz
veriyoruz. Halkımızı bu mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz.

                                                                         TÜRK TABİPLERİ
BİRLİĞİ              SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET

                                                                                     MERKEZ KONSEYİ                           EMEKÇİLERİ SENDİKASI 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]