İHD: SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN YAŞAM HAKKININ KORUNMASI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN HÜKÜMETİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dr Ersin Aslan 17 Nisan 2011
tarihinde ameliyat ettiği 84 yaşındaki hastasının ölümü üzerine 17 yaşındaki
hasta yakını tarafından öldürüldü.

Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına baş
sağlığı ve sabır diliyoruz.

Sağlık
çalışanlarına yönelik bu saldırılarda, son yıllarda gerek sağlık bakanının
gerek başbakanın başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik
suçlayıcı ve kışkırtıcı söz ve davranışları ile hükümet politikaları etkili
olmaktadır.

Hükümetin
yürürlüğe koyduğu sağlık politikaları kamuoyuna açıklandığı gibi değildir.
Şimdi pek çok uygulamadan ücret alınması zorunludur. Ama hükümet yaptığı
açıklamalarla kendi koyduğu bu zorunlulukları sağlık birimlerinde çalışanların
keyfi tutumu gibi göstererek tepkiyi hükümetten sağlık çalışanlarına
yöneltmektedir. Artan yoksulluk ve azalan sosyal politikalar birleştiğinde bu
saldırıların artacağı açıktır. Hükümeti uyguladığı politikaların sonuçlarının
sorumluluğunu almaya çağırıyoruz.

Sağlık
Bakanlığı uygulamak istediği sağlık politikalarına karşı çıkan başta TTB ve SES
olmak üzere sağlık örgütlerini suçlayarak saldırılara davetiye çıkarmaktadır.
Hükümetin sağlık emekçilerini karalama politikasından vazgeçmesi gerekmektedir.

Vatandaşlara
da seslenmek istiyoruz. Hepimizin sağlık ve yaşam hakkını koruyan sağlık
emekçilerine saldırı kabul edilemez. Hükümetin yanlış politikalarının sorumlusu
sağlıkçılar değildir. Vatandaşa takla attıran zihniyet ve onun sahipleridir.
Vatandaşların demokratik tepkilerini Hükümete karşı göstermeleri ve
sağlıkçılara saygılı olmaları gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Yaşam
hakları ve çalışma koşulları için demokratik tepkilerini gösteren ve iş bırakan
sağlık emekçilerini destekliyor, Hükümeti, sağlık örgütleriyle birlikte
sorunlara çözüm aramaya davet ediyoruz.

İNSAN
HAKLARI DERNEĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]