İstanbul Bağımsız Milletvekili Av. Levent TÜZEL tarafından 2002 yılında AKP
Hükümeti tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu ile “Taşeron İşçi
Çalıştırılması” ile ilgili soru önergesi vermiştir.

 

Günaydınlar;

Bilindiği üzere, 2002 yılında AKP Hükümeti tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu
ile “Taşeron İşçi Çalıştırılması” yasal olarak düzenlenmiştir.
Sayıları ile birlikte sorunları da artan taşeron olarak çalıştırılan işçilerin
öncelikle iş güvencesi olmak üzere, maddi  ve sosyal haklarına çözüm beklemektedir.

Bu konu ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn: Faruk ÇELİK
tarafından cevaplandırılmak

 üzere sunduğumuz soru önergesi ektedir.

Bilgi edinmenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Abdullah Levent TÜZEL

İstanbul Bağımsız Milletvekili

 

 

 

A.     
LEVENT TÜZEL

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

 

TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
ederim. 08.02.2012

 

                                                                                                                      A.Levent TÜZEL

                                                                                                          İstanbul Bağımsız Milletvekili

 

Bilindiği üzere,  2002 yılında AKP Hükümeti tarafından 4857
sayılı İş Kanunu ile “taşeron işçi çalıştırılması” yasal olarak düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında asıl işlerden olan
kimi sekreterlik, hemşirelik ve büro kayıt, veri giriş hizmetleri, taşeron çalışanlarca
yürütülmektedir.  Merkezi İdareye ve
Yerel İdarelere ait işyerlerinde çalıştırılan taşeron işçilerin açtığı
davalarda verilmiş pek çok mahkeme kararları mevcuttur. Giderek sayılarıyla
birlikte sorunları da artan taşeron işçileri öncelikle iş güvencesi olmak
üzere, maddi ve sosyal haklarına çözüm beklemektedir. Bu kapsamda:

1-     
Türkiye çapında faaliyet yürüten taşeron şirket sayısı ne
kadardır? Bu şirketlere bağlı olarak çalışan taşeron işçi sayısı nedir?

2-     
Kamu kurumlarında faaliyet yürüten taşeron şirket ve
çalıştırılan taşeron işçi sayısı ne kadardır?

3-     
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, Sosyal
Güvenlik Kurumu ve İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde kaç taşeron firma, ne kadar
taşeron işçi çalıştırılmaktadır?

4-     
Kamu kurumları tarafından bir yılda taşeron şirketlere
yapılan ödeme miktarı ne kadardır?

5-     
2002-2012 yılları arasında, kurumlar itibariyle kamuda
çalıştırılan taşeron işçilerin sayısı yıllar itibariyle ne kadardır? Kamu kurum
ve kuruluşlarında çalıştırılan taşeron işçiler asıl işlerde mi, yardımcı
işlerde mi çalıştırılmaktadır?

6-     
Bakanlığınızın taşeron işçilerin sorunlarının çözülmesi ile
ilgili herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır? Ücret ve sosyal haklar, İzin,
tazminat, fazla çalışma ücreti, güvenceli çalışma, toplu sözleşme vb. mali ve
sosyal haklar bakımından kadrolu çalışan personel ile eşit haklara sahip
olmaları yönünde bir yasal düzenlenme Bakanlığınızın gündeminde midir?

7-     
Taşeron şirketler, yıllarca fiilen aralıksız çalışan
işçilerin sigorta prim ödemelerini düzenli olarak eksiksiz mi yatırmakta, ya da
genellikle on birinci aydan sonra giriş çıkış mı yapılmaktadır?

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]