Sağlık örgütleri,
vatandaşları GSS ile giderek daha fazla gaspedilen sağlık hakkına sahip çıkmaya
çağırmak üzere, bugün (9 Şubat 2012) TTB’de bir basın toplantısı düzenlediler.

 TTB Merkez Konseyi
Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Başkanı Dr. Çetin Erdolu, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı
Nezaket Özgür, Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet
Aslanoğlu, Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Gülten Koç ve Devrimci
Sağlık İş Sendikası İç Anadolu Bölge Temsilcisi Sevinç Hocaoğulları’nın
katıldığı basın toplantısında, sağlık alanındaki 12 örgütün çağrısı ile 11
Mart’ta Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin gerçekleştirileceği duyuruldu. 

Basın Toplantısı Görüntüler
İçin>>> 

Basın Metni İçin>>> 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]