KESK’li 9 arkadaşımızın tutuklanmasının ardından basın açıklaması yapılmış ve sendikada bir günlük nöbet tutulmuştur.

Başbakana
devlet içinde çete kurma yetkisi veren AKP; kendisi gibi düşünmeyenleri hukuku
ayaklar altına alarak KESK’in muhalefeti ve mücadelesini kırmaya çalışmaktadır.

KESK’in
on yılı aşkın Emek ve Demokrasi mücadelesi; baskı, gözaltı ve tutuklamalarla
engelleyerek, sindirilmeye çalışılmaktadır. AKP’nin, emek ve demokrasi
uygulamalarına karşı verdiğimiz mücadelenin ivmesini yükselttiğimiz ve daha da
yükselteceğimiz bir dönemde sendikalarımız baskı altına alınmak istenmektedir.

KESK
ve KESK’e bağlı sendikaların on yılı aşkın süre içinde verdiği emek ve
demokrasi mücadelesi toplum nezdinde her zaman meşru bir yer kazanmıştır.
Mücadelemiz, aynı zamanda tüm ezilen, dışlanan ve sömürülenlerin sesi olmuştur.
Bu durum, meşru mücadelemizden rahatsız olan AKP ve diğer güçlerin mücadelemizi
hiçleştirme girişimidir. Antidemokratik ve hukuksuz bir şekilde sendikalarımıza
yapılan bu operasyon DGM’lerin yerine ikame edilen “Özel Yetkili Mahkeme”lerin
DGM’leri arattığının bir kez daha göstergesi olmuştur.

Tüm
dünya ülkelerindeki emekçi kadınlar ve ülkemizde de KESK’li kadınlar tarafından
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” çeşitli etkinliklerle kutlamak için
hazırlıklar devam ederken, sendikalı kadınlar gözaltına alınmışlardır. Yoğun
eylem ve etkinlik programları ile tüm şube ve temsilciliklerimizle planlamalar
yapıldığı dönemde,
gerekçelere dayanmayarak. keyfi bir şekilde gözaltına
alınan ve 4 gün gözaltında tutulduktan sonra içlerinde genel merkez kadın sekreterlerimizin
de yer aldığı    9 kadın arkadaşımız
tutuklanmıştır. Verilen tutuklama kararı hukukun katledilmesinden başka bir şey
değildir. Bu tür uygulamalarla kurumlarımıza baskın düzenleyerek, keyfi bir
şekilde arayarak ve yöneticilerimizi gözaltına alıp tutuklamak, kurumlarımızın
çalışmalarını engellemek ve baskı altına almaktan başka bir şey değildir.

Emek ve demokrasi mücadelemize ve onun
ayrılmaz parçası olan sendikal hak ve özgürlükler mücadelemize yönelik hiçbir
baskıya karşı bugüne kadar sesiz kalmayan örgütümüz bundan sonra da baskılar
karşısında susmayacak, fiili meşru mücadelesiyle saldırılara cevap verecektir. Bundan
sonrada;

                8
Mart’ta resmi tatil talebiyle kadın emekçiler (tatil yaparak) hizmet üretmeyip
alanlara çıkarak,

                21
martta demokrasi ve özgürlük mücadelesinde SES’imizi milyonların SES’ine
katarak,

                11
Mart’ta Ankara’da Türkiye Sağlık Hakkı Meclisini toplayarak,

                11
Mart sonrası Türkiye genelinde milyonları içine dahil edecek büyük etkinliklere
imza atarak,

İş kollarımızda süresiz GREV’leri hayata
geçirerek en iyi cevabı vereceğiz.

Bir kez daha AKP hükümetine
sesleniyoruz. Elinizi KESK’e bağlı sendikalardan çekin. Arkadaşlarımızı derhal
serbest bırakın

Ve biz Siirt’te yaşayan KESK’li kadınlar
olarak arkadaşlarımızın  yalnız
olmadığını hatırlatıyor,bu haklı mücadelemizi her zaman yürüteceğimizi 8 MART’lar
da alanlarda çoğalacağımızı   bir kez
daha buradan haykırıyoruz..

ÖZGÜRLÜK FİDANLARININ TOHUMLARI OLUYOR
ŞİMDİ KELEPÇELERİMİZ, KELEPÇE TOHUMLARINI KIRIP BÜYÜYECEĞİZ ŞİARIYLA. KESKLİ
TUTSAK KADINLAR İÇİN NÖBETTEYİZ 

                                                                                                               SİİRT  KESK
KADIN KOMİSYONU    

                   

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]