Tutuklamalarla ilgili KESK Van Şubeler Platformu olarak
19/02/2012 tarihinde sendika binasının yanında toplanılıp yaklaşık 300 kişinin
katılımıyla Feqiyê Teyran parkına yürünerek basın açıklaması yapılmıştır.

AKP’nin ileri faşizmi bir kez daha
KESK’e yöneldi. 2009’da yani 3 yıl önce Ankara SES Şube Kadın sekreterimizi
gözaltına alan ve tutuklayan AKP faşizmi; yöneticimizin notları arasında
arkadaşlarımızın isimlerinin olması gerekçe gösterilerek soruşturma açılmış,
soruşturmanın üç yıl boyunca sürdürülmesi sonucu 15 Kadın arkadaşımız Ankara’da
gözaltına alınmış 9 sendikacı arkadaşımız tutuklanmıştır.

3 yıl öncesine dönüp Seher TÜMER’İN
ne yaptığına bakalım. Seher TÜMER Ses Ankara şubemizin kadın çalışmalarından
sorumluydu. Aynı zamanda Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma
Hastanesinde ebe-hemşire olarak görev yapıyordu. 2008 yılında Zekai Tahir’de
yaşanan bebek ölümleri ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu bebek ölümlerini
açığa çıkaran kişi Seher TÜMER’di. Seher TÜMER’in bu mücadelesi ülkedeki
hastanelerdeki bebek küvez oranlarının arttırılmasına, yeni doğan yoğun bakım
şartlarının iyileştirilmesine ve sayısının arttırılmasına hizmet etmişti.

Seher TÜMER arkadaşımız kadın
çalışmaları, 8 Mart eylemleri ve sendikal eylemler gerekçe gösterilerek
gözaltına alındı ve tutuklandı. Böylece halkın sağlık hakkı mücadelesi veren,
eline doğan bebekleri yaşatmak için caba sarf eden arkadaşımız “illegal”
gösterilerek tutuklandı. Fakat Bebek ölümlerinin sorumluları işten el
çektirilmedi ve soruşturmaya dahi uğramadı. Bebek ölümlerinin sorumluları
koltuklarında sefa sürmeye devam etti.

Seher arkadaşımızın gözaltı
aramasında kadın toplantısı notları içerisinde olan bu isimler, aradan 3 yıl
geçtikten sonra arkadaşlarımız tutuklanıyor. Tutuklu  olan bu arkadaşlarımız KESK ve Bağlı
sendikaların eski yeni kadın sekreterleri ve yöneticisidirler.

Tutuklanan arkadaşlarımız
nezdinde; 

Kadına yönelik her türlü şiddete,
ayrımcılığa karşı mücadele edenlere,

Grevli toplu sözleşme hakkı
engellenmek istenen kamu emekçilerine,

Mücadelesinin önüne barajlar
kurulmak istenen işçilere,

Kalemini ve onurunu satmayan,
gerçeğin peşinde koşan gazetecilere, basın emekçilerine,

Doğanın ve hayatın yağma edilmesine
karşı mücadele edenlere, 

Bilimsel, demokratik, parasız,
anadilde eğitim mücadelesi veren üniversite gençliğine,

Savaşın değil barışın dilinin
konuşulmasını isteyen, “Artık yeter kimse ölmesin” diyenlere yönelik son
dönemlerde çığırından çıkmış olan gözaltı ve tutuklamalara, suskun ve tepkisiz
bir toplum yaratma amaçlı baskılara karşı buradayız.

AKP
iktidarı, anti demokratik uygulamalarına boyun eğmeyen, baskılar karşısında
sesini yükselten tüm kesimlere karşı büyük bir tahammülsüzlük içindedir. 

Bu
tahammülsüzlük son dönemde öylesine artmıştır ki, iktidarın ve onun
uzantılarının pervasız saldırılarına karşı boyun eğmeyen, sesini yükselten
herkes, her kurum “bertaraf” edilmesi gereken potansiyel hedef haline
getirilmiştir.  AKP iktidarının bu pervasız saldırıları ile tüm emek ve
demokrasi güçleri gibi konfederasyonumuz da adeta kuşatılmak istenmektedir.
Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetici ve üyelerinin sendikal
faaliyetlerinden dolayı,  istifaya zorlama, sürgün, görevden çıkarma,
tutuklama gibi engellemelerle karşılaşması artık rutin uygulamalar haline
gelmiştir. 

Sendikal
mücadelemiz üzerinde şaibe yaratarak,  KESK ve bağlı sendikalarını kamuoyu
nezdinde yıpratma amacı taşıyan baskılar sonucu bu gün toplam 30 yönetici ve
üyemiz tutukludur.

Sendikal
mücadeleyi tamamen “hükümetin güdümünde” biçimlendirecek yasal değişikliklerin
hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde,  kamu emekçilerinin sendikal
mücadelesinin başlatıcısı ve sürdürücüsü olan KESK’e yönelik baskılar
katlanarak artmıştır.  

Özellikle yüz binlerce kamu
emekçisinin talepleri için alanlara çıktığı 21 Aralık grevimizle mücadelenin
belli bir ivme kazandığı açık olan bir dönemde artan bu baskılar tesadüf
değildir. Konfederasyonumuza ve sendikalarımıza yönelik baskıların temel
nedeni, siyasi iktidarın haklı mücadelemizden duyduğu korku ve endişedir.

Çünkü
KESK’in mücadelesi, tüm maddi değerlerin yaratıcısı emeğin en yüce değer olduğu
gerçeğinden hareketle sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin
bir parçasıdır. 

Çünkü
KESK bu ülkenin kamu emekçilerinin hak ettiği evrensel sendikal normlara uygun
bir yasa için,

Kamu
emekçilerini kapı kulu olarak gören zihniyete karşı tüm emekçilerin
örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması için,

Savaşsız
ve sömürüsüz bir dünya amacıyla; ülkede ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın
yaratılması için,

Tüm
ulusların eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmelerinin ve evrensel insan
hakları önündeki engellerin kaldırılması için,

Faşizme
karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük,
ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele etmektedir.

Bu mücadeleden, demokrasi ve emek
düşmanlarının korkması doğaldır. İşte bu nedenle son örneğini hafta başında
yaşadığımız “şafak baskınları” ile sürdürülen gözaltlılarla, tutuklamalarla
mücadelemiz baskı altına alınmaya, engellenmeye çalışılmaktadır.

KESK
için bu tür baskı ve sindirme uygulamaları ne ilktir ne de son olacaktır.
 KESK’i kendi belirledikleri sınırlar içerisine hapsetmeye, baskılarla
hizaya getirmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içerisindedir.  

Çünkü bizler haklı mücadelemizi
baskı altına almaya çalışan, her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamalar
karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de sesiz kalmayacağız.
 

AKP hükümetinin faşizan
politikalarına karşı duracak, zulmün ve zorbalığın efendileri önünde asla boyun
eğmeyeceğiz.

YAŞASIN
MÜCADELEMİZ! 

YAŞASIN
KESK!

                                                                KESK VAN ŞUBELER PLATFORMU  ADINA

                                                                                  DÖNEM SÖZCÜSÜ

                                                                                     YILMAZ BERKİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]