SAMSUN: KESK, AKP’NİN ÜLKEMİZDE FAŞİZMİ KURUMSALLAŞTIRMAYI AMAÇLAYAN SALDIRILARI KARŞISINDA BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEKTİR.

Facebook
Twitter
WhatsApp

AKP
hükümetinin ülkeyi tek parti diktatörlüğüne çevirmeye dönük genelde tüm emek ve
demokrasi güçlerine, özelde ise Konfederasyonumuz
ve Sendikalarımıza yönelik baskılarının ardı arkası kesilmiyor.

AKP
Hükümeti gerek kendi içinde yaşadığı parti cemaat çekişmelerinde, gerekse
uyguladığı yanlış politikaların sonucunda aldığı toplumsal tepkinin karşısında
kamuoyunun dikkatini çekmek için kendisine acilen bir hedef seçmektedir.

Bugünlerde
basına yansımasından da anlaşılacağı üzere, Hükümet-MİT-Cemaat çekişmesini
kamuoyunda kamufle etmek için hedef KESK ve bağlı sendikaları olmuştur. Yine
bugünkü basına yansıyan bir başka hedefinse Türkiye Gazeteciler Sendikasının
olacağı görülmektedir.

Bir
yandan var olan haklarımızın dahi gasp edilmesini amaçlayan 4688 sayılı yasada
değişiklik yapmaya dönük yasa tasarısıyla Sendikalarımızı kendi yandaşları gibi
tabela sendikasına dönüştürmeye çalışan siyasi iktidar, diğer yandan da bizleri
korkutmaya ve sindirmeye yönelik tutuklamalara varan gözdağı operasyonları
gerçekleştiriyor.

Sizlerin de bildiği üzere, bu
kapsamda son olarak 13.02.2012 Pazartesi günü, Konfederasyonumuz KESK Kadın
Sekreterinin, bağlı sendikaları olan SES Kadın Sekreterinin ve TÜM BEL-SEN  Kadın Sekreterinin de aralarında bulunduğu, KESK’e
bağlı Sendikaların üye ve yöneticisi 15 kadın Sendikacı sabah saatlerinde
evleri basılarak gözaltına alınmış, Genel Merkez binalarımız dahi arama
bahanesiyle basılmıştı.

 16.02.2012 Perşembe günü hem savcılık
hem mahkeme sorgusunda arkadaşlarımıza isnat edilen suçlamaların önemli bir
bölümünde; 21 Aralık grevi, 8 Mart eylem-etkinlikleri, diğer kadın platformları
ile ortaklaşa gerçekleştirilen eylem-etkinlikler gibi tamamen sendikal hak ve
özgürlükler kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize yer verilmiştir.
İsnat edilen bu suçlamalara dayanılarak yürütülen mahkeme sonucunda gözaltına
alınan 15 arkadaşımızdan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yine
aralarında konfederasyonumuz KESK’in, SES Sendikamızın ve TÜM BEL-SEN
Sendikamızın kadın sekreterlerinin de aralarında bulunduğu 9 kadın arkadaşımız
tutuklanmıştır. Bu tutuklamalar daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi KESK’i
ve KESK’in yıllardır sürdürdüğü onurlu mücadelesini yıpratma ve engelleme
planlarının bir parçasıdır. Özellikle yüzbinlerce kamu emekçisinin talepleri
için alanlara çıktığı 21 Aralık grevimizle mücadelenin belli bir ivme kazandığı
bir dönemde, yönetici ve üyelerimiz nezdinde KESK’e ve dolayısıyla sendikal hak
ve özgürlükler mücadelesi veren kamu emekçilerine yönelik baskıların artmasının
tesadüf olmadığı açıktır.

Tam da 8 Mart’a yönelik
Sendikalarımızın çalışmalarını yoğunlaştırdığı, bir süreçte gerçekleştirilen bu
operasyon; başta kadın mücadelesi olmak üzere sendikalarımızın kuruluşundan bu
yana kesintisiz sürdürdüğü emek, demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesini
sindirmeye yönelik siyasi bir operasyondur.

AKP iktidarı, ne hukuken ne de
ahlaken bir yere konamayacak bu  gözaltı
ve tutuklamalarla bir yandan, toplumsal muhalefetin önemli bir güç merkezi olan
Sendikalarımızı ve KESK’i tartışmalı hale getirip toplumdan izole etmeye
çalışırken; diğer yandan da KESK nezdinde bütün toplumsal muhalefetin sesini
kısmak istemektedir.

12 Eylül’ün ağır koşulları henüz
dağılmamışken temeli atılan ve bu zamana kadar ki bir çok saldırı karşısında
hiçbir yılgınlığa kapılmadan mücadelesini kararlılıkla sürdüren KESK ve
sendikalarımız, AKP’nin ülkemizde
faşizmi kurumsallaştırmayı amaçlayan bu ve benzeri saldırıları karşısında da
birlik ve dayanışma içinde kararlılıkla mücadele edecektir.

 

                                                                               
         Suat YILDIZ

                                                                                TÜM
BEL-SEN Şube Başkanı

                                                                                     KESK Dönem Sözcüsü

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]