13.02.2012-Pazartesi günü Ankara’da 15 kadın yönetici ve üyemiz gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan KESK Kadın Sekreteri Canan ÇALAKAN, SES Kadın Sekreteri
Bedriye YORGUN, Tüm Bel Sen Kadın Sekreteri Güler ELVEREN, Eğitim Sen Üyeleri
Hatice Beydilli KAHRAMAN , Evrim Özdemir OĞRAŞ, Güldane ERDOĞAN, SES Üyeleri
Hülya MENDİLLİOĞLU, Nurşat YEŞİL, Belkıs YURTSEVER olmak üzere
tutuklanmışlardır. Diğer 6 üyemiz serbest bırakılmıştır.

Hem savcılık hem
mahkeme sorgusunda arkadaşlarımıza isnat edilen suçlamaların önemli bir
bölümünde; 21 Aralık grevi, 8 Mart eylem-etkinlikleri, diğer kadın platformları
ile ortaklaşa gerçekleştirilen eylem-etkinlikler gibi tamamen sendikal hak ve
özgürlükler kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize yer verilmiştir.
İsnat edilen bu suçlamalara dayanılarak yürütülen mahkeme sonucunda
arkadaşlarımızın tutuklanması, daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi,  KESK’i ve KESK’in yıllardır sürdürdüğü onurlu
mücadelesini yıpratma ve engelleme planlarının bir parçasıdır.
Özellikle yüz binlerce kamu
emekçisinin talepleri için alanlara çıktığı 21 Aralık grevimizle mücadelenin
belli bir ivme kazandığı bir dönemde, yönetici ve üyelerimiz nezdinde KESK’e ve
dolayısıyla sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi veren kamu emekçilerine
yönelik baskıların artmasının tesadüf olmadığı açıktır.

Emek ve demokrasi mücadelemize ve onun ayrılmaz parçası olan
sendikal hak ve özgürlükler mücadelemize yönelik hiçbir baskıya karşı bugüne
kadar sesiz kalmayan örgütümüz bundan sonra da baskılar karşısında susmayacak,
fiili meşru mücadelesiyle saldırılara cevap verecektir. KESK faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı
bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların
kardeşliği için mücadele etmektedir. Bu mücadeleden demokrasi ve emek
düşmanlarının korkması doğaldır. Baskılarla, gözaltılarla, tutuklamalarla,
mücadelemiz engellenmeye çalışılmaktadır.

KESK tamamiyle keyfi olarak yürütülen bu gözaltılarla onurlu
mücadelemizi sindirebileceğini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedirler.
Sendikal mücadelemiz üzerinde şaibe yaratarak,KESK ve bağlı sendikalarını
kamuoyu nezdinde yıpratma amacı taşıyan baskıların bir parçası olan bu
operasyonlar amacına ulaşamayacaktır.

Bilinmelidir ki, tutuklanan arkadaşlar nezdinde kadına
yönelik her türlü şiddete, ayrımcılığa karşı mücadele edenler, grevli toplu
sözleşme hakkı engellenmek istenen kamu emekçilerine, önüne barajlar kurulmak
istenen işçilere, suskun, tepkisiz bir toplum yaratma amaçlı baskılara karşı
buradayız. 

 Emek ve Demokrasi mücadelesini yükselterek her türlü hukuk
dışı uygulamanın karşısında olmaya, gözaltına alınan, tutuklanan üyelerimizin
haklarını her zeminde koruyup, savunmaya devam edeceğiz. 18.02.2012

                                       

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]