Mamak bölgesinde 4 Mart’ta yapılacak olan halk toplantısıyla ilan
edilmesi planlanan “Mamak Sağlık Hakkı Meclisi” hazırlık çalışmaları devam
ediyor. 13.01.2012 tarihinde Mamak Muhtarlar Derneği’nde buluşan muhtarlar bir
araya geldi. 18 Mahalle muhtarının katıldığı toplantıda SES Ankara Şube
tarafından görevlendirilen Kemal Yılmaz ve Hüseyin Boy’un katkısıyla sağlık
alanındaki mevcut durum üzerine bilgi paylaşımı yapıldı. Değerlendirmelerin
ardından çalışmaların halka ulaştırılması için toplantılar yapılması,
bilgilendirici materyallerin dağıtılması ve 4 Martta yapılacak olan halk
toplantısına katılım sağlanması üzerine ortak görüşler dile getirildi.

Adım Adım Sağlık Hakkı Meclisi >>>İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]